Mô tả công việc

 1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 2. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.
 3. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 4. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
 5. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 6. Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 7. Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
 8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
 9. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
 10. Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
 11. Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.
 12. Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
 13. Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.
 14. Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
 15. Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.
 16. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.
 17. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9

Yêu cầu công việc

+ Hiểu rõ về Luật lao động, BHXH và những quy định liên quan đến NLD

+ Có tính sáng tạo trong công việc

+ Chịu áp lực cao trong công việc.

+ Kỹ năng quản lý và đạo tạo tốt

+ Ưu tiên ngành dược, dịch vụ cty đa quốc gia

Trình độ và kinh nghiệm:

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Nhân sự, Luật, Kế Toán.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong những công ty có từ 100 nhân viên trở lên

+ Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook, internet…)

 

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng nhân sự Tại đây

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Giám đốc sản xuất ngành Bao bì Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự
Xem thêm