Các phúc lợi dành cho bạn

 • BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
 • Có cơ hội được đào tạo về chuyên môn theo yêu cầu phát triển của công ty
 • Chính sách đãi ngộ dành cho CBNV theo quy định công ty.

Mô tả công việc

Quản lý trực tiếp: Giám đốc Marketing

NHIỆM VỤ QUẢN LÝ:
– Tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động tiếp thị thuộc Phòng Phát triển Kinh doanh, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực theo chức năng của Bộ phận tiếp thị:

 • Tổ chức truyền đạt cho nhân viên hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tiếp thị 
 • Hoạch định các kế hoạch, chương trình, dự án hoạt động trong phạm vi tiếp thị. 
 • Xây dựng, trình duyệt và triển khai hệ thống mục tiêu, thước đo hiệu quả hoạt động (KPI) của nhân viên trực thuộc.
 • Giao việc, phân quyền, ủy thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.
 • Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên và phát triển nhân viên.
 • Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên. 
 • Quản lý tài sản và các nguồn lực được giao.
 • Xây dựng và triển khai hệ thống kế họach, hệ thống báo cáo, hệ thống lưu trữ thông tin nội bộ.
 • Xây dựng và quản lý ngân sách tiếp thị họat động (năm, quý, tháng).
 • Thiết lập cơ chế hội họp, trao đổi thông tin nội bộ…

– Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc Phát triển Kinh Doanh.

– Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống tài liệu quản lý thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ phận Tiếp thị (các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc và các loại tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ…). 

– Tham gia các cuộc họp và các khóa huấn luyện của Nhóm, Phòng, Công ty… theo yêu cầu

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN:

– Lập kế hoạch tiếp thị hàng năm toàn công ty và từng dự án trình cho Giám đốc PTKD

– Triển khai hoạt động nghiên cứu thị trường truyền thông nhằm thu thập các thông tin cần thiết cho quá trình hoạch định các kế hoạch Marketing.

– Chịu trách nhiệm soạn lập nội dung (content) cho website và tất cả dự án marketing.

– Triển khai thực hiện các kế hoạch truyền thông PR, quảng cáo, tổ chức sự kiện, digital marketing… sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

– Thiết lập mối quan hệ với phóng viên báo đài TW và Thành phố HCM nhằm triển khai đưa tin về hoạt động của Công ty và các dự án.

– Triển khai công tác quan hệ cộng đồng, phụ trách nội dung bản tin nội bộ, tạo hình ảnh tốt đẹp của Công ty đối với công chúng (bên trong và bên ngoài doanh nghiệp).

– Theo dõi các bản quyền, quyền bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu của Công ty.

– Giám sát hoạt động thuê ngoài và các nhà cung cấp dịch vụ Marketing về ngân sách, chất lượng, tiến độ công việc.

– Các nhiệm vụ khác

Mô tả công việc

Quản lý trực tiếp: Giám đốc Marketing

NHIỆM VỤ QUẢN LÝ:
– Tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động tiếp thị thuộc Phòng Phát triển Kinh doanh, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực theo chức năng của Bộ phận tiếp thị:

 • Tổ chức truyền đạt cho nhân viên hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tiếp thị 
 • Hoạch định các kế hoạch, chương trình, dự án hoạt động trong phạm vi tiếp thị. 
 • Xây dựng, trình duyệt và triển khai hệ thống mục tiêu, thước đo hiệu quả hoạt động (KPI) của nhân viên trực thuộc.
 • Giao việc, phân quyền, ủy thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.
 • Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên và phát triển nhân viên.
 • Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên. 
 • Quản lý tài sản và các nguồn lực được giao.
 • Xây dựng và triển khai hệ thống kế họach, hệ thống báo cáo, hệ thống lưu trữ thông tin nội bộ.
 • Xây dựng và quản lý ngân sách tiếp thị họat động (năm, quý, tháng).
 • Thiết lập cơ chế hội họp, trao đổi thông tin nội bộ…

– Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc Phát triển Kinh Doanh.

– Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống tài liệu quản lý thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ phận Tiếp thị (các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc và các loại tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ…). 

– Tham gia các cuộc họp và các khóa huấn luyện của Nhóm, Phòng, Công ty… theo yêu cầu

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN:

– Lập kế hoạch tiếp thị hàng năm toàn công ty và từng dự án trình cho Giám đốc PTKD

– Triển khai hoạt động nghiên cứu thị trường truyền thông nhằm thu thập các thông tin cần thiết cho quá trình hoạch định các kế hoạch Marketing.

– Chịu trách nhiệm soạn lập nội dung (content) cho website và tất cả dự án marketing.

– Triển khai thực hiện các kế hoạch truyền thông PR, quảng cáo, tổ chức sự kiện, digital marketing… sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

– Thiết lập mối quan hệ với phóng viên báo đài TW và Thành phố HCM nhằm triển khai đưa tin về hoạt động của Công ty và các dự án.

– Triển khai công tác quan hệ cộng đồng, phụ trách nội dung bản tin nội bộ, tạo hình ảnh tốt đẹp của Công ty đối với công chúng (bên trong và bên ngoài doanh nghiệp).

– Theo dõi các bản quyền, quyền bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu của Công ty.

– Giám sát hoạt động thuê ngoài và các nhà cung cấp dịch vụ Marketing về ngân sách, chất lượng, tiến độ công việc.

– Các nhiệm vụ khác

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9

Yêu cầu công việc

 • Có năng lực nhân sự
 • Tuổi: từ 30 đến dưới 40 tuổi
 • Giới tính: Nam / Nữ
 • Có năng lực chuyên môn
 • Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, thương mại, quản trị kinh doanh…
 • Kiến thức, kinh nghiệm về tiếp thị.
 • BẮT BUỘC ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ bất động sản.
 • Ưu tiên ứng viên từng làm trang bất động sản
 • Năng lực quản lý
 • Thiết lập mục tiêu, Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Kiểm soát.
 • Ra quyết định, Quản lý con người, Quản lý ngân sách.
 • Năng lực khác
 • Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
 • Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương. 
 • Làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và có tinh thần, trách nhiệm trong công việc
 • Sử dụng thông thạo Tiếng Anh (thông thạo cả nói và viết).
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Microsoft Excel, Word, PowerPoint).

Phúc lợi

 • Mức lương: thỏa thuận
 • Lương cơ bản + phụ cấp;
 • Đóng BHXH theo mức lương quy định tại công ty.
 • Có cơ hội được đào tạo về chuyên môn theo yêu cầu phát triển của công ty và cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.
 • BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
 • Chính sách đãi ngộ dành cho CBNV theo quy định công ty.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Trưởng Phòng Marketing – Cty TM Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự