Mô tả công việc

 • Phát triển các chiến lược kinh doanh để nâng cao khách hàng của chúng tôi Hồ bơi, mở rộng lưu lượng cửa hàng và tối ưu hóa lợi nhuận
 • Đáp ứng mục tiêu bán hàng bằng cách đào tạo, động viên, cố vấn và cung cấp phản hồi cho nhân viên bán hàng
 • Đảm bảo mức độ hài lòng cao của khách hàng thông qua dịch vụ tuyệt vời
 • Hoàn thành quản trị cửa hàng và đảm bảo tuân thủ chính sách và thủ tục
 • Duy trì điều kiện cửa hàng xuất sắc và tiêu chuẩn bán hàng trực quan
 • Báo cáo về xu hướng mua, nhu cầu của khách hàng, lợi nhuận vv
 • Đề xuất ý tưởng sáng tạo để tăng thị phần
 • Tiến hành đánh giá hiệu suất nhân sự để đánh giá nhu cầu đào tạo và xây dựng lộ trình nghề nghiệp
 • Xử lý tất cả các vấn đề phát sinh từ nhân viên hoặc khách hàng (khiếu nại, khiếu nại, v.v.)
 • Hãy là một tấm gương sáng về hành vi tốt và hiệu suất cao
 • Nhiệm vụ quản lý cửa hàng bổ sung khi cần thiết

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9

Yêu cầu công việc Store Manager

 • Kinh nghiệm thành công như một người quản lý bán lẻ
 • Kỹ năng hàng đầu mạnh mẽ và định hướng kinh doanh
 • Kỹ năng quản lý khách hàng
 • Kỹ năng tổ chức mạnh mẽ
 • Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp
 • Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan

Download

Download bảng mô tả công việc bằng tiếng Anh cho vị trí Store Manager Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự