Chức năng của Phó giám đốc sản xuất trong nhà máy

Phó giám đốc sản xuất là chức vụ hỗ trợ giám đốc sản xuất điều hành, quản lý hoạt động sản xuất trong các nhà máy – xí nghiệp. Để đảm nhiệm được vị trí này, ứng viên cần có ít nhất 5 năm làm việc trong ngành sản xuất; am hiểu hoạt động sản xuất – kinh doanh của ngành và của công ty; có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, hoạch định, giám sát,… và hỗ trợ tham mưu công việc cho cấp trên.

Nhiệm vụ của Phó giám đốc sản xuất trong nhà máy

Nhiệm vụ chính Công việc cụ thể
Lập kế hoạch, tổ chức hoạt động sản xuất
 • Định kỳ thực hiện việc lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng, tiến độ làm việc của công ty.
 • Tổ chức hoạt động sản xuất, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, đảm bảo đạt mục tiêu về năng suất, giảm đến mức thấp nhất việc tiêu hao nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất.
Điều hành lệnh sản xuất
 • Triển khai thực hiện các lệnh sản xuất đã được cấp trên phê duyệt.
 • Theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai công việc của các ca sản xuất.
Quản lý hệ thống quản lý chất lượng
 • Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm trong toàn nhà máy.
 • Tổ chức cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với định hướng mới của công ty nhằm giảm tỷ lệ sai sót, tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực.
Quản lý máy móc, trang thiết bị
 • Thực hiện việc bố trí hợp lý, cân đối hệ thống dây chuyền sản xuất cho nhà máy, đảm bảo hoạt động sản xuất đạt hiệu quả cao.
 • Định kỳ tổ chức thực hiện bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống máy móc, trang thiết bị của nhà máy.
 • Lên kế hoạch mua sắm máy móc, trang thiết bị mới phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty.
Tuyển dụng, đào tạo
 • Tham gia vào quá trình tuyển dụng, phỏng vấn, đàm phán chế độ đãi ngộ với các ứng viên tiềm năng.
 • Tổ chức triển khai, tham gia vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân sự của nhà máy.
Các công việc khác
 • Tổ chức hoạt động sản xuất thử nghiệm.
 • Đề xuất những giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy.
 • Kiểm tra công tác dự trù nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất.
 • Kiểm tra các bảng số liệu, báo cáo công việc của các bộ phận.
 • Làm các báo cáo công việc theo quy định của công ty.
 • Thay mặt Giám đốc sản xuất điều hành các cuộc họp khi Giám đốc vắng mặt.
 • Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Phó Giám Đốc – Cty SX Tại đây

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự