PHÓ GIÁM ĐỐC

Báo cáo trực tiếp tới: Giám đốc Khách sạn

TRÁCH NHIỆM CHÍNH & MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

 • Giúp Giám đốc điều hành khách sạn xây dựng ngân sách/ kế hoạch kinh doanh để trình Tổng Giám đốc Tập đoàn phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch ấy;
 • Nắm vững tình hình kinh doanh chung của đơn vị và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trong khách sạn để phục vụ khách, đặc biệt là khách VIP, khách đoàn, khách hội nghị, hội thảo, đám cưới;
 • Theo dõi hạch toán kinh doanh từng ngày của từng nhóm trong bộ phận, khi không hoàn thành kế hoạch phải phân tích nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục.
 • Tham gia tổ chức đón tiếp, tiễn đưa và thăm hỏi khách trong thời gian khách nghỉ tại khách sạn, lắng nghe ý kiến của khách và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh;
 • Đôn đốc, kiểm tra công tác an ninh bảo vệ, phòng chống cháy nổ, tạo môi trường thân thiện, an toàn cho khách và cho CBNV;
 • Đôn đốc, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xẩy ra ngộ độc thực thầm.
 • Tổ chức toàn bộ công việc trong bộ phận, lập kế hoạch công tác, theo dõi việc chấp hành kỷ luật lao động và chất lượng công việc của cá nhân;
 • Giúp Giám đốc điều hành khách sạn xây dựng quy chế về thưởng phạt cho CBNV  nhằm tạo không khí thi đua, tăng năng suất lao động trình Tổng Giám đốc Tập đoàn phê duyệt;
 • Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CBNV 
 • Phát triển và duy trì mối quan hệ với chính quyền, cơ quan chức năng và cộng đồng địa phương. Đảm bảo việc xử lý các thắc mắc của cộng đồng, của phương tiện truyền thông một cách hiệu quả nhất. Những vấn đề nhạy cảm đối với phương tiện truyền thông, cộng đồng thì liên hệ với Ban truyền thông thuộc VPĐH để được tư vấn trước khi trả lời;
 • Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định, nội quy đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật hoặc nội quy lao động;
 • Các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc điều hành khách sạn  hoặc Chủ đầu tư hoặc Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc VPĐH giao phó.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Phó Giám Đốc – Cty DV Tại đây

Giải pháp kiểm soát suất ăn

ICMS là hệ thống quản lý suất ăn giúp kiểm soát chặt việc ai được phép lấy các khẩu phần ăn, giảm lãng phí và nâng cao chất lượng bữa ăn. ICMS

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự