Mô tả công việc

1. Thực hiện các nghiệp vụ văn thư, lưu trữ theo quy định của OceanBank và pháp luật:

 • Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến phát hành văn bản của Trụ sở chính (photo/nhân bản, lấy số, sao lưu, sao y, đóng dấu, gửi đến nơi nhận…);
 • Thực hiện quản lý và sử dụng các con dấu của Trụ sở chính;
 • Thực hiện quản lý ngành dọc về công tác văn thư lưu trữ trong toàn hệ thống;
 • Xây dựng, cập nhật, cải tiến các quy định, quy trình nghiệp vụ văn thư, lưu trữ (bao gồm cả việc quản lý và sử dụng con dấu tại hệ thống OceanBank);
 • Huấn luyện nghiệp vụ cho CBNV làm công tác văn thư, lưu trữ trong toàn hệ thống để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Đầu mối thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra kiểm soát hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trong toàn hệ thống, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của OceanBank và pháp luật;
 • Tổ chức sắp xếp, lưu trữ các văn bản, hồ sơ, tài liệu đầy đủ, bảo đảm an toàn và khoa học; cung cấp các văn bản, hồ sơ, tài liệu lưu trữ cho các đơn vị trong và ngoài hệ thống theo quy định khi được yêu cầu.

2. Thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và trung thành với lợi ích của OceanBank.

3. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng.

4. Chịu trách nhiệm trước Trưởng/ Phó trưởng phòng, cấp có thẩm quyền và pháp luật về kết quả công việc được giao.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng/ Phó trưởng phòng, cấp có thẩm quyền và theo các quy định nội bộ khác của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của đơn vị.

 

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG
   
  – Có kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành hành chính, văn thư, lưu trữ – Biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn thư, lưu trữ
– Kỹ năng:
– Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trực tiếp tại các vị trí liên quan
+) Thực hiện tốt công việc
đến lĩnh vực văn thư, lưu trữ tại các tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp có quy
+) Giao tiếp tốt
mô từ 300 lao động trở lên
+) Làm việc nhóm một cách tích cực
– Tiếng Anh: cơ bản; Tin học văn phòng: Thành thạo
+) Chủ động trong công việc
 
  +) Đáp ứng nhu cầu của khách hàng
   
GIÁ TRỊ NĂNG LỰC CỐT LÕI  
   
Phục vụ Khách hàng Chủ động
   
Làm việc nhóm Linh hoạt
   
Trung thực và liêm chính Liên tục học hỏi
   

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Nhân Viên Văn Thư – Mẫu 2 Tại đây

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty. ezHR App

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự