Mô tả công việc

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Nhân viên tổng hợp bao gồm:

Mẫu mô tả công việc 1 bao gồm các nhiệm vụ sau:

 1. Soạn thảo văn bản theo yêu cầu của Giám đốc Hành chính
 2. Lưu giữ tài liệu giấy tờ
 3. Đóng dấu và quản lý con dấu
 4. Lên kế hoạch thực hiện mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ trong công ty
 5. Liên hệ và đặt phòng tiếp khách hội nghị…
 6. Giao dịch với công ty Bảo hiểm, làm thủ tục đóng Bảo hiểm xã hội, giải quýet chế độ cho người lao động.
 7. Giám sát kiểm tra vệ sinh
 8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Mẫu mô tả công việc 2 bao gồm các nhiệm vụ sau:

 1. Tổng hợp số liệu kế toán nội bộ giữa các đơn vị thành viên
 2. Cùng với kế toán trưởng xây dựng phương án, kế hoạch ngân sách tài chính hoặc dự toán ngân sách cho từng phương án kinh doanh của Công ty.
 3. Quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ, phải thu, phải trả với khách hang và nhà cung cấp;
 4. Kiểm soát thu chi hàng ngày
 5. Kiểm tra các khoản dự chi thông qua hình thức chuyển khoản, điều phối việc thanh toán các khoản phát sinh qua ngân hàng; Thường xuyên nắm rõ số dư tại Ngân hàng;
 6. Theo dõi và tiến hành thanh toán các hợp đồng của công ty;
 7. Giao dịch với ngân hàng phần phát hành thư bảo lãnh, tín dụng…
 8. Lên kế hoạch dự tính thu chi;
 9. Lập các báo cáo quản trị, báo cáo giữa các cơ quan có thẩm quyền.
 10. Lập báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán cho tổng công ty và các đơn vị thành viên.
 11. Duy trì và cập nhật hệ thống thông tin kế toán, làm việc với cơ quan thuế về báo cáo định kỳ, hoàn thuế;
 12. Hỗ trợ Kế toán trưởng thực hiện một số việc khác trong phạm vi trách nhiệm.

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Tham khảo thêm: 12 mẹo để viết bảng mô tả công việc: https://149.28.133.85/12-meo-de-viet-bang-mo-ta-cong-viec

Tiêu chuẩn công việc

Tiêu chuẩn công việc của Nhân viên tổng hợp bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

 1. Tốt nghiệp Đại học
 2. Làm việc lâu dài tại công ty
 3. Ngoại ngữ: biết tiếng anh
 4. Sử dụng thành thạo word, exel
 5. Kỹ năng tìm kiếm nhà cung cấp, các thông tin trên mạng thành thạo
 6. Điều kiện bắt buộc: 02 năm kinh nghiệm làm hành chính nhân sự
 7. Hiểu biết về luật lao động, luật BHXH, BHYT, BHTN, luật công đoàn.

Để xây dựng một bảng tiêu chuẩn công việc bạn có thể tham khảo tài liệu sau: Mô hình KSAOs để xây dựng tiêu chuẩn công việc: https://149.28.133.85/xay-dung-tieu-chuan-cong-viec-theo-mo-hinh-ksaos

Lương và các chế độ

Tham khảo: 10 mẹo để có lương cao: https://149.28.133.85/10-meo-de-co-luong-cao

Giải pháp kiểm soát suất ăn

ICMS là hệ thống quản lý suất ăn giúp kiểm soát chặt việc ai được phép lấy các khẩu phần ăn, giảm lãng phí và nâng cao chất lượng bữa ăn. ICMS

Hướng dẫn tìm việc/tuyển dụng

Các bài viết sau sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn khi tìm việc Nhân viên tổng hợp:

Đánh giá công việc 

Tham khảo tài liệu liên quan:

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Nhân Viên Tổng Hợp – Mẫu 1 Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự
Xem thêm