Mô tả công việc

Nhiệm vụ/trách nhiệm của thủ kho tuỳ thuộc vào quy mô, lĩnh vực, các mục tiêu công việc cụ thể sẽ khác khác nhau. Bạn có thể tham khảo một số mẫu mô tả công việc của thủ kho như sau:

Mẫu mô tả công việc 1, bao gồm các nhiệm vụ:

 1. Làm đề nghị lấy hàng từ nhà máy , đảm bảo đầy đủ lượng hàng tồn kho cần thiết.
 2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ trước khi thực hiện Nhập/ Xuất kho.
 3. Phối hợp với công nhân bốc xếp, công nhân vận chuyển bố trí, sắp xếp hàng hóa tại kho.
 4. Trực tiếp kiểm, đếm, giao nhận hàng hóa trong quá trình Nhập/ Xuất kho.
 5. Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận vào hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định
 6. Phối hợp với Kế toán kho, kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.
 7. Phát hiện chênh lệch, báo cáo và tìm nguyên nhân, đề xuất các biện pháp xử lý.
 8. Bố trí, bảo quản, vệ sinh khu vực trong và xung quanh kho
 9. Thực hiện các công việc khác khi được phân công
 10. Thực hiện kiểm, đếm, phân loại, ghi chép hàng hóa khi kiểm kê kho
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Kế toán trưởng

Mẫu mô tả công việc 2, bao gồm các nhiệm vụ:

 1. Phụ trách việc xuất nhập hàng hóa trong kho
 2. Lên kế hoạch quản lý hàng hóa
 3. Kiểm tra quản lý vật tư cơ giới tại kho công trình công ty.
 4. Quản lý các công việc chung của phòng.
 5. Làm việc theo sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty
 6. Quản lý kho , vật tư thiết bị tại công trình

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9

Yêu cầu công việc

Tiêu chuẩn công việc của Nhân viên thủ kho bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

 1. Tốt nghiệp Trung cấp Kế toán trở lên
 2. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
 3. Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương 1 năm
 4. Nắm được các quy trình, thủ tục trong Nhập/ Xuất kho
 5. Có kỹ năng kiểm đếm hàng hóa, ghi chép sổ sách

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Nhân Viên Thủ Kho – Mẫu 2 Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự