I. Thông tin chung:

  Bộ phận   Phòng kỹ thuật – thiết kế
  Chức vụ   Công nhân
  Người quản lý trực tiếp   Trưởng phòng KT – TK

 II. Mục đích công việc:

     Là người trực tiếp thi công tại công trình.

III. Nhiệm vụ cụ thể :

Triển khai công việc:

Thực hiện các công việc chuyên môn do Tổ trưởng hoặc nhóm trưởng giao:

1. Thi công

 • Thực hiện việc thi công, lắp đặt trên công trường theo sự hướng dẫn của tổ trưởng hoặc thi công theo bản vẽ được giao.
 • Tham gia xây dựng kho bãi, văn phòng tạm công trường, điện tạm trong giai đoạn đầu triển khai công trường.
 • Tham gia vận chuyển máy móc thi công, công cụ dụng cụ và tập kết vật tư đến công trường.

2.  Các công việc nội chính, hành chính của phòng:

 • Chấp hành Nội quy, quy chế và các quy định quản lý của Công ty.
 • Quan hệ đoàn kết nội bộ.
 • Thái độ tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp trên.
 • Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, được giao hiệu quả, tiết kiệm.

3. Báo cáo :

 • Báo cáo cho Tổ trưởng khối lượng làm được trong ngày.
 • Báo cáo các khó khăn trở ngại, nguyên nhân không đạt được khối lượng thi công đề ra trong ngày, bàn bạc với tổ trưởng các biện pháp giải quyết khó khăn để thi công đạt hiệu quả.
 • Đề xuất công việc, vật tư chuẩn bị cho thi công ngày hôm sau.

4. Quyền hạn:

 • Có quyền yêu cầu Tổ trưởng cung cấp bản vẽ, công cụ, dụng cụ, trang bị BHLĐ phù hợp với công việc được giao.
 • Có quyền từ chối các công việc nguy hiểm không đảm bảo ATLĐ, các công việc trái với quy định của công trường, công ty.

5. Thời gian làm việc:

Theo quy định trong Nội quy, Quy chế của Công.

 IV) Chỉ tiêu :

 

STT  

CHỈ TIÊU

 

YÊU CẦU
01   Giới tính   Nam
02   Độ tuổi   Từ 18 tuồi trở lên
03   Sức khoẻ   Tốt
04   Trình độ văn hoá   Tốt nghiệp tối thiểu lớp 12 hoặc trung cấp nghề tương đương bậc 2/7.
05   Chuyên môn   Đọc hiểu bản vẽ;
06   Kỹ năng   Sử dụng thành thạo máy công cụ, dụng cụ
07   Kinh nghiệm   Làm việc trong các công ty M&E hoặc mới tốt nghiệp trường Trung cấp nghề.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Nhân Viên Phục Vụ – Mẫu 1 Tại đây

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty. ezHR App

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự