Mô tả công việc

Nhiệm vụ chính Công việc cụ thể
Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch tuyển dụng nhân sự
 • Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng nhân sự từ các phòng ban, bộ phận trong nhà máy.
 • Phối hợp với các nhân viên trong bộ phận nhân sự, lên kế hoạch tuyển dụng, lựa chọn các hình thức đăng tuyển hiệu quả nhất và trình cấp trên phê duyệt.
 • Thực hiện việc đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ những ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng.
 • Phối hợp với các Trưởng bộ phận tổ chức việc phỏng vấn, lựa chọn những ứng viên đạt yêu cầu.
 • Gọi điện thoại hoặc gửi email thông báo đến những ứng viên đã trúng tuyển.
 • Chuẩn bị sẵn hợp đồng lao động để ký kết với nhân viên mới.
 • Hướng dẫn cho nhân viên mới về những quy định, chính sách nhân sự của công ty.
 • Làm báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, thử việc trình cấp trên.
Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch về đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề của lao động
 • Định kỳ tổng hợp các nhu cầu đào tạo lao động từ các bộ phận trong nhà máy.
 • Lập kế hoạch đào tạo phù hợp đối với từng đối tượng lao động và trình cấp trên phê duyệt.
 • Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và theo dõi quá trình thực hiện.
 • Tổng hợp và lập báo cáo đánh giá kết quả đào tạo trình cấp trên.
Vận hành hệ thống bảng lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác
 • Hàng tháng, tổng hợp ngày công, tính lương, thưởng, các khoản phụ cấp khác cho người lao động và chuyển bộ phận kế toán kiểm tra.
 • Cập nhật các thay đổi về việc nâng – hạ lương cho người lao động.
 • Căn cứ vào thị trường lao động, các điều kiện thực tế, đưa ra các phương án điều chỉnh mức lương, thưởng và chế độ đãi ngộ xứng đáng với người lao động và trình cấp trên xem xét.
 • Hỗ trợ các trưởng bộ phận lập kế hoạch tiền lương hàng năm.
Triển khai thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên
 • Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục cần thiết và liên hệ với các cơ quan bảo hiểm liên quan để người lao động được tham gia khi đủ điều kiện và hưởng các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.
 • Thực hiện việc cập nhật các số liệu về tăng giảm BHYT, BHXH, BHTN vào hệ thống quản lý và đối chiếu với các cơ quan liên quan.
Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
 • Tham gia với các bộ phận liên quan xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của người lao động.
 • Tham gia hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận trong nhà máy thực hiện việc đánh giá theo đúng kế hoạch.
Phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các quy định an toàn lao động, phòng chống cháy nổ
 • Hỗ trợ các bộ phận liên quan xây dựng các quy định, chương trình hành động về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
 • Phối hợp mua sắm các trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động; cấp phát và hướng dẫn sử dụng cho người lao động.
 • Định kỳ lập các báo cáo về tình hình thực hiện công tác ATLĐ, PCCN; đề xuất các phương án giải quyết và trình cấp trên xem xét.
Quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự của nhà máy
 • Định kỳ lập các báo cáo về tình hình biến động nhân sự hoặc những biến động nhân sự bất thường.
 • Cập nhật, lưu trữ hồ sơ của người lao động theo đúng quy định của nhà máy.
Các công việc khác
 • Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại liên quan về lương, thưởng, mức trợ cấp, chế độ đãi ngộ,… cho người lao động.
 • Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của trưởng bộ phận…

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Nhân viên hành chính nhân sự Tại đây

Máy chấm công iFace

Máy chấm công khuôn mặt là sản phẩm công nghệ cao, hiện đại nhất trong những sản phẩm thuộc dòng máy chấm công iFace

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự