Mô tả công việc

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Nhân viên nhân sự bao gồm:

Mẫu mô tả công việc 1 bao gồm các nhiệm vụ sau:

Quản lý công tác tuyển dụng công ty theo Thủ tục tuyển dụng

 1. Chuyển bảng đánh giá ứng viên cho phòng kế toán tính lương, lập bảng đánh giá ứng viên khi thử việc.
 2. Quản lý hồ sơ, lý lịch của CNV toàn Công ty: lưu hồ sơ CNV trong file theo bộ phận. Lập danh sách CNV Công ty theo biểu mẫu, cập nhật định kỳ hàng tháng.
 3. Quản lý việc đào tạo của công ty: lập kế hoạch, chương trình đào tạo, liên hệ cơ sở đào tạo, làm thủ tục cho CNV đi đào tạo, lưu bằng cấp – chứng chỉ đào tạo của CNV, đánh giá kết quả đào tạo, lưu hồ sơ đào tạo.
 4. Quản lý văn phòng phẩm của công ty
 5. Quản lý và phân phát các biểu mẫu liên quan đến hành chánh nhân sự;
 6. Đề xuất các phương án thưởng lễ, tết, trợ cấp..cho người lao động và tổ chức thực hiện.
 7. Lập các quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm….theo yêu cầu của Trưởng phòng và thực hiện các thủ tục liên quan.
 8. Thực hiện chấm công cho nhân viên văn phòng lập bảng tổng kết công, công tăng ca, chuyển cho CNV ký tên, chuyển TP duyệt, chuyển P.Kế toán để tính lương cho nhân viên.
 9. Quản lý nghỉ việc, nghỉ phép của CNV.
 10. Tiếp nhận các loại công văn vào sổ công văn đến, quản lý báo chí, phân phối báo chí theo quy định công ty
 11. Đánh máy, photocopy, bảo quản các văn bản, công văn giấy tờ thuộc phần việc được giao.
 12. Lập lịch tiếp khách hàng tuần, theo dõi và tổ chức tiếp khách.
 13. Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

Mẫu mô tả công việc 2 bao gồm các nhiệm vụ sau:

 1. Nhân sự:

– Quản lý hồ sơ và danh sách trích ngang CBCNV.

– Theo dõi ngày công đi làm hàng ngày.

– Lập bảng chấm công, bảng lương hàng tháng.

– Mở tài khoản cho CBCNV để làm căn cứ trả lương qua tài khoản.

– Lập sổ BHXH cho người lao động khi đã đủ điều kiện đóng BHXH bắt buộc.

– Giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng chính sách của Nhà nước và quy định của công ty (Hưu trí, nghỉ chế độ, mất sức…).

– Thanh quyết toán BHXH, BHYT. Thực hiện chế độ báo cáo tăng giảm tháng, quý, năm.

 1. Hành chính

– Quản lý tổng đài, trả lời điện thoại hoặc hướng dẫn khách hàng liên hệ với các phòng ban, cá nhân có liên quan (hoặc theo yêu cầu của khách hàng)

– Hướng dẫn khách hàng, đối tác đến làm việc

– Quản lý và sử dụng con dấu,

– Kiểm tra tính pháp lý và hình thức các văn bản của Công ty trước khi đóng dấu, ban hành.

– Kiểm soát công tác sao y, chuyển và lưu trữ công văn đi, đến và tài liệu pháp lý của Công ty theo quy định quản lý tài liệu/ văn bản.

– Mua sắm và cấp phát văn phòng phẩm và các loại tài sản, vật tư theo yêu cầu của Trưởng phòng.

– Quản lý và theo dõi tình hình xử dụng điện thoại, điện, nước của Công ty.

– Quản lý xe con phục vụ lãnh đạo/ xe phục vụ hoạt động công ty

– Lập các báo cáo liên quan và lưu hồ sơ.

 1. ISO: Đảm nhiệm vai trò làm thư ký ISO (có kinh nghiệm làm ISO từ 01 năm trở lên)
 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Phòng.

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Tham khảo thêm: 12 mẹo để viết bảng mô tả công việc: https://149.28.133.85/12-meo-de-viet-bang-mo-ta-cong-viec

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9

Tiêu chuẩn công việc

Tiêu chuẩn công việc của Nhân viên nhân sự bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

 1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành quản trị kinh doanh, quản lý công nghiệp, quản trị nhân sự, lao động tiền lương, hành chánh văn phòng.
 2. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhân sự, hành chính.
 3. Vi tính văn phòng tương đương loại B trở lên.
 4. Kỹ năng giao tiếp lưu loát,đàm phán tốt
 5. Có khả năng kiểm tra, kiểm soát sản phẩm của Công ty
 6. Có khả năng lập kế hoạch, làm việc độc lập – nhóm, tinh thần trách nhiệm
 7. Trung thực, nhiệt tình công tác.

Để xây dựng một bảng tiêu chuẩn công việc bạn có thể tham khảo tài liệu sau: Mô hình KSAOs để xây dựng tiêu chuẩn công việc: https://149.28.133.85/xay-dung-tieu-chuan-cong-viec-theo-mo-hinh-ksaos

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Nhân viên nhân sự Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự