Mô tả công việc

 • Cập nhật thời gian biểu của nhân viên.
 • Cập nhật thông tin liên quan đến nhân viên nghỉ việc.
 • Làm Account thanh toán lương.
 • Cập nhật thuế PIT & những trường hợp liên quan.
 • Cập nhật lương mới cho nhân viên đậu thử việc.
 • Kiểm tra giờ công và tính lương.
 • Lập báo cáo thất nghiệp.
 • Liên hệ gửi báo cáo và cập nhật sổ BHXH, làm thẻ ngân hàng ATM cho nhân viên.
 • Chuẩn bị các thủ tục phúc lợi, thưởng, phụ cấp nghỉ việc cho nhân viên.
 • Thực hiện các thủ tục về phúc lợi, chế độ ốm đau, thai sản cho nhân viên.
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Báo cáo theo dõi nhân sự hàng ngày.
 • Thu thập thông tin nghỉ phép, chuyên cần.
 • Chuẩn bị hợp đồng lao động cho nhân viên mới.
 • Sắp xếp hồ sơ nhân viên
 • Cập nhật công việc thuyên chuyển nhân sự.
 • Làm báo cáo hàng tháng về chấm công, tính lương, các thủ tục về chế độ phúc lợi

Giải pháp kiểm soát ra vào

SmartAC4.0 là giải pháp kiểm soát ra vào cho các nhà máy sản xuất giúp kiểm soát tất cả những ai ra vào các khu vực trong nhà xưởng. KSRV

Yêu cầu công việc

Tiêu chuẩn công việc của Nhân viên C&B bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

 • Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành lao động tiền lương…
 • Có sức khỏe có thể làm thêm giờ.
 • Tiếng anh giao tiếp cơ bản.
 • 1 năm kinh nghiệm trở lên về nghiệp vụ tiền lương và bảo hiểm.
 • Vi tính văn phòng tương đương B.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Nhân viên C&B Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự