Mô tả công việc

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Kế toán viên bao gồm:

Mẫu mô tả công việc 1 bao gồm các nhiệm vụ sau:

 1. Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán
 2. Thực hiện ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế VAT… theo quy định của kế toán và các chế độ, chính sách Thuế hiện hành;
 3. Làm các báo cáo nộp cho cơ quan thuế theo quy định, bao gồm các báo cáo tháng, quý, năm với sự kiểm soát của kế toán trưởng.
 4. Giao dịch với ngân hàng: lấy sổ phụ
 5. Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh theo phụ lục hợp đồng và theo phân công nhiệm vụ từng thời điểm của kế toán trưởng
 6. Theo dõi thu – chi, công nợ, theo dõi quỹ tiền mặt, soạn Hợp đồng và bảng báo giá cho khách hàng, làm bảng lương, làm BHXH., làm HĐ công nhân, giao dịch ngân hàng
 7. Tiếp nhận, kiểm tra thanh toán và hạch toán phát sinh thu chi, tổng hợp doanh thu hàng ngày.
 8. Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hệ thống sổ sách kế toán, công nợ phải thu, phải trả.
 9. Lập báo cáo thuế, hiểu biết vế kế toán thuế, báo cáo thống kê.
 10. Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định

Mẫu mô tả công việc 2 bao gồm các nhiệm vụ sau:

 1. Lập các phiếu và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày tại công ty.
 2. Lập báo cáo thuế tháng, báo cáo quý, và báo cáo tài chính năm.
 3. Bảo quản lưu giữ chứng từ, tài liệu kế toán.
 4. Các công việc khác có liên quan đến kế toán.

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Tiêu chuẩn công việc

Tiêu chuẩn công việc của Kế toán viên bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

 1. Tốt nghiệp ĐH chính quy có chuyên ngành về Tài chính kế toán
 2. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm (liên quan đến vị trí ứng tuyển) trở lên
 3. Hiểu rõ và nắm vứng về hạch toán chế độ kế toán Việt Nam.
 4. Anh văn lưu loát (nói và viết)
 5. Thành thạo vi tính văn phòng
 6. Có khả năng làm việc độc lập, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm.
 7. Có khả năng làm việc với áp lực cao.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Kế Toán Viên – Mẫu 1 Tại đây

Giải pháp kiểm soát ra vào

SmartAC4.0 là giải pháp kiểm soát ra vào cho các nhà máy sản xuất giúp kiểm soát tất cả những ai ra vào các khu vực trong nhà xưởng. KSRV

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự
Xem thêm