Mô tả công việc

NHIỆM VỤ CHUNG:

Trợ giúp kế toán trưởng trong việc giám sát và chỉ đạo mọi vấn đề kế toán và tài chính và kiểm soát nội bộ. Một số nhiệm vụ chính:

 • Đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế & ban hành bởi VPĐH TĐ và thực hiện đúng các quy định, chính sách của Việt Nam.
 • Lưu trữ sổ sách kế toán theo tiêu chuẩn của VPĐH TĐ và nhà nước
 • Liên tục đào tạo, hướng dẫn nhân viên để nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ
 • Trợ giúp kế toán trưởng trong việc xây dựng chính sách tài chính tuân thủ theo yêu cầu & quy định của VPĐH TĐ và phù hợp với chính sách, pháp luật của nhà nước.
 • Trợ giúp để tạo được một bầu không khí, môi trường làm việc hòa hợp trong khách sạn bằng cách khuyến khích nhân viên và mở rộng hợp tác với các bộ phận khác
 • Trợ giúp để phát triển hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ

 

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG:

 • Tham gia vào việc xây dựng ngân sách hàng năm, dự báo hàng tháng, quý cùng Kế toán trưởng.
 • Kiểm tra tất cả các khoản thanh toán trước khi chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 • Đảm bảo tất cả các vấn đề thuế được xử lý đúng cách và phù hợp với chính sách nhà nước.
 • Theo dõi và cập nhật những thay đổi về thuế và luật định kịp thời.
 • Tham gia vào việc chuẩn bị các báo cáo tài chính, thuế, quản trị hàng tháng.
 • Kiểm tra bảng lương và các chế độ hàng tháng đảm bảo số liệu chính xác trước khi chi trả.
 • Rà soát đối chiếu tài khoản ngân hàng hàng ngày với sổ kế toán trên máy.
 • Hàng tháng rà soát, cân đối tất cả các tài khoản. Tìm ra các sai sót để điều chỉnh kịp thời hợp lý.

KIỂM SOÁT:

 • Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc hoàn thiện các báo cáo kịp thời, chất lượng.
 • Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc lập báo cáo liên quan đến giá vốn, chi phí và ngân sách.
 • Hỗ trợ kế toán trưởng xây dựng, thực hiện các quy trình và chính sách.
 • Kiểm tra và đối chiếu nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các kế toán phần hành thực hiện trên máy, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót (nếu có) về nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời.
 • Phối hợp kiểm tra các khoản chi phí sử dụng theo kế hoạch được duyệt, tổng hợp phân tích chỉ tiêu sử dụng chi phí, doanh thu của công ty bảo đảm tính hiệu qủa trong việc sử dụng vốn.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ cho các phần hành kế toán của công ty và các chi nhánh trong công tác xử lý số liệu, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để thực hiện tốt phần hành kế toán được phân công. Kiểm tra, hiệu chỉnh nghiệp vụ cho các kế toán viên nắm rõ cách thức hạch toán đối với các phát sinh mới về nghiệp vụ hạch toán kế toán.
 • Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi được yêu cầu.
 • Thực hiện công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, báo cáo liên quan đến các phần hành phụ trách đảm bảo an toàn, bảo mật.
 • Thay mặt kế toán trưởng khi kế toán trưởng vắng mặt giải quyết, điều hành hoạt động của Phòng TCKT sau đó báo cáo lại Kế toán trưởng các công việc đã giải quyết hoặc được ủy quyền giải quyết.

 

RA QUYẾT ĐỊNH:

 • Đưa ra các ý kiến về việc nâng cao chất lượng của các công việc liên quan đến kế toán tài chính để cấp trên xem xét áp dụng.

 

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC:

 • Phát triển và duy trì mối quan hệ công việc tốt trong nội bộ và giữa các bộ phận.
 • Cung cấp tư vấn cho tất cả các bộ phận để hỗ trợ họ trong việc đạt được các mục tiêu của các bộ phận và các mục tiêu chung của khách sạn.

 

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO:

 • Truyền cảm hứng cho nhân viên để đạt được mục tiêu đã đề ra và có thể vượt được kỳ vọng này.
 • Khuyến khích mọi người cùng tham gia quản lý.
 • Truyền đạt tất cả thông tin liên quan cho các cấp trên và dưới.

 

TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH:

 • Đảm bảo trang phục nhân viên phải theo tiêu chuẩn khách sạn.
 • Đảm bảo tất cả nhân viên bộ phận mình phải có trong danh sách nhân sự kịp thời.
 • Thực thi các hình thức kỷ luật, đề nghị việc thăng tiến cho nhân viên nếu cần thiết.
 • Tham gia vào quá trình lựa chọn nhân viên.

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9

QUAN HỆ 

 • Phát triển các mối quan hệ làm việc một cách chuyên nghiệp trong khách sạn.

TRÁCH NHIỆM VỀ NHÂN SỰ 

 • Tham gia cùng kế toán trưởng trong việc lập kế hoạch và tổ chức đào tạo định kỳ cho nhân viên trong các lĩnh vực tài chính kế toán và kiểm soát nội bộ.
 • Xác định và phát triển khả năng lãnh đạo cho nhân viên cấp dưới để hướng dẫn họ phát triển nghề nghiệp.
 • Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo cho nhân viên cấp dưới trong các lĩnh vực tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ liên quan đến tiền mặt, nhận hàng và hệ thống thanh toán.
 • Tổ chức đào tạo cho nhân viên trong các lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác.

CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

 • Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Kế toán trưởng.

THAY THẾ VÀ NHIỆM VỤ TẠM THỜI 

 • Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác.
 • Bản mô tả công việc này chỉ liệt kê một số công việc chính mà chưa liệt kê được hết toàn bộ công việc. Ban giám đốc có thể giao cho nhân viên bất kỳ công việc nào khác theo yêu cầu cần thiết để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Kế Toán Tổng Hợp – Mẫu 2 Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự