Mô tả – Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm

– Lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan.

– Cân đối, dự tính các khoản thu chi để có kế hoạch về nguồn vốn hàng tháng

– Tư vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế…

– Biết sử dụng phần mềm kế toán fast

– Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng tài chính kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo

Yêu cầu – Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm

– Lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan.

– Cân đối, dự tính các khoản thu chi để có kế hoạch về nguồn vốn hàng tháng

– Tư vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế…

– Biết sử dụng phần mềm kế toán fast

– Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng tài chính kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo

Quyền lợi – Lương 5-7 triệu

– Tham gia bảo hiểm theo quy định của nhà nước

– Thưởng các ngày lễ, tết, hiếu hỉ, lương tháng 13 theo quy định của nhà nước và của công ty

(theo mức độ hoàn thành công việc và doanh thu của Công ty)

– Nghỉ mát, tham quan, du lịch.

– Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Kế Toán Nội Bộ – Mẫu 1 Tại đây

Máy chấm công iFace

Máy chấm công khuôn mặt là sản phẩm công nghệ cao, hiện đại nhất trong những sản phẩm thuộc dòng máy chấm công iFace

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

  • Giám đốc công ty dịch vụ
  • Trưởng phòng marketing
  • Chuyên viên đào tạo
  • Trưởng phòng nhân sự
Xem thêm