Mô tả công việc

KẾ TOÁN CÔNG NỢ – THỦ QUỸ

MỤC TIÊU CỦA CÔNG VIỆC 

Thực hiện các công việc liên quan đến công nợ phải thu, phải trả khách hàng

NHIỆM VỤ, QUYỂN HẠN, TRÁCH NHIỆM

1. Theo dõi và thực hiện các công việc kế toán thuộc phạm vi các phần hành kế toán công nơ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp.
2. Lên danh sách công nợ khách hàng. Lưu giữ chứng từ và soạn thảo các chứng từ đi thu công nợ

3. Lập bảng kê chi tiết theo dõi công nợ của từng khách hàng, lập biên bản đối chiếu công nợ và hỗ trợ phòng kinh doanh đi thu hồi công nợ

4. Lập bảng kê chi tiết theo dõi FB của khách hàng

5. Thông báo cho BGD và phòng kinh doanh về việc ngừng bán hàng đối với các khách hàng nợ

đọng lâu ngày

6. Thu và chi tiền căn cứ theo phiếu thu chi của kế toán thanh toán

7. Tiến hành kiểm kê quỹ hàng tuần, hàng tháng.

8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Yêu cầu công việc

 1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp các ngành: Kế toán, Tài chính
 2. Kỹ năng, phẩm chấtTrung thực, có lý lịch rõ ràng
 3. Sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm kế toán
 4. Nhanh nhẹn và tháo vát, chịu khó ham học hỏi.
 5. Tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ

CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

 • Mức độ và kết quả hoàn thành các công việc được giao.
 • Mức độ hoàn thành việc thu tiền trong thời hạn công nợ

CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC

1. Chế độ báo cáo: Báo cáo cho Kế toán trưởng

2. Tương tác, phối hợp: Các phần hành Kế toán khác, Nhóm kinh doanh bán lẻ, Nhóm kinh doanh phân phối, Nhóm kinh doanh Germany , Kho hàng , P.Hành chính …. Và các thành viên công ty

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9

Mô tả công việc

KẾ TOÁN THANH TOÁN – KT THUẾ

MỤC TIÊU CỦA CÔNG VIỆC .

 • Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục thanh toán và các chứng từ tài liệu sổ sách kế toán thuế

NHIỆM VỤ, QUYỂN HẠN, TRÁCH NHIỆM

 1. Theo dõi và thực hiện các công việc kế toán thuộc phạm vi các phần hành kế toán thanh toán và kế toán thuế
 2. Cập nhật phiếu thu chi, theo dõi các khoản tạm ứng, thanh quyết toán các khoản tạm ứng
 3. Lưu giữ và bảo quản HĐTC đầu vào, đầu ra
 4. Lập tờ khai thuế hàng tháng, xác định các khoản thuế phải nộp
 5. Lập sổ sách kế toán. Lập báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan
 6. Cung cấp tài liệu, số liệu kế toán thuộc phần hành kế toán của mình cho các phần hành kế toán có liên quan
 7. Luôn cập nhật thông tin về các quy định của Luật thuế mới đảm bảo công ty áp dụng đúng theo chủ trương của cơ quan thuế.
 8. Nộp báo cáo đúng thời hạn
 9. Định kỳ hàng tháng kết hợp với thủ quỹ tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt
 10. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Yêu cầu công việc

 • Trình độ học vấn:Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành: Kế toán, Tài chính
 • Kinh nghiệm:Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các công việc liên quan đến kế toán thuế
 • Kỹ năng, phẩm chấtTrung thực, cẩn thận, tỉ mỉ
 • Thành thạo ít nhất một phần mềm kế toán
 • Nhanh nhẹn và tháo vát, chịu khó ham học hỏi.

CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

 • Mức độ và kết quả hoàn thành các công việc được giao.
 • Báo cáo thuế đúng thời hạn, đảm bảo tính chính xác của các số liệu trên báo cáo

CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC

1. Chế độ báo cáo: Báo cáo cho Kế toán trưởng

2. Tương tác, phối hợp: Các phần hành Kế toán khác, Nhóm kinh doanh bán lẻ, Nhóm kinh doanh phân phối, Nhóm kinh doanh Germany , Kho hàng , P.Hành chính …. Và các thành viên công ty

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí  Kế Toán Công Nợ – Mẫu 1 Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự