Mô tả công việc

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Giám đốc tài chính bao gồm:

 1. Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹvà thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính.
 2. Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
 3. Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
 4. Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
 5. Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.
 6. Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng.
 7. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.
 8. Theo dõi việc xử lý hàng hoá không phù hợp đối với hàng nhập mua và ra quyết định xử lý hàng không phù hợp đối với hàng hỏng không thể sửa chữa được.
 9. Tổ chức kiểm tra và thử nghiệm hàng mua.
 10. Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận.
 11. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các đơn vị, bộ phận, các hợp đồng, dự án đầu tư.
 12. Triển khai, hướng dẫn các văn bản pháp luật liên quan đến tài chính và các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của công ty như: thương mại, đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính, khoáng sản….
 13. Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo cấp bộ phận về Hệ thống chất lượng tại bộ phận.
 14. Lập và gửi các yêu cầu cải tiến chất lượng đến công ty.
 15. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cấp bộ phận.
 16. Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.
 17. Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty.
 18. Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan

Giải pháp kiểm soát ra vào

SmartAC4.0 là giải pháp kiểm soát ra vào cho các nhà máy sản xuất giúp kiểm soát tất cả những ai ra vào các khu vực trong nhà xưởng. KSRV

Tiêu chuẩn công việc

Tiêu chuẩn công việc của Giám đốc tài chính bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

 1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác tương đương
 2. Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Tài chính hoặc tương đương ở các công ty, tập đoàn lớn
 3. Am hiểu chuyên sâu quy định thuế đối với doanh nghiệp, hệ thống pháp luật trong kinh doanh, thị trường tài chính.
 4. Am hiểu lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kê
 5. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành; Tiếng Anh giao tiếp
 6. Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành
 7. Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và ngoại giao tốt
 8. Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, dự báo đánh giá thị trường
 9. Trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực cao trong công việc.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Giám Đốc Tài Chính Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự