Giám Đốc Tài Chính

Mô tả công việc

– Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán; kiểm soát nội bộ.

– Đánh giá hoạt động tài chính của Công ty, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính;

– Lập chiến lược và triển khai các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn; dự báo về tình hình vốn và thị trường vốn.

– Xây dựng các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh hàng năm của Công ty.

– Lập và đánh giá báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty . Chỉ đạo công tác hạch toán và lập bài cáo tài chính, kể cả báo cáo hợp nhất của các công ty và chi nhánh thành viên.

– Phân tích và tham gia thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư.

– Cơ cấu nguồn vốn. Quản lý và khai thác các nguồn vốn

– Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty, chiến lược cổ phần hóa với sự tham gia của các cổ đông, nhà đầu tư tài chính bên ngoài.

– Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng… trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ;

– Điều phối các nguồn vốn của công ty cho các dự án hoạt động và đầu tư.

– Kiểm tra và phân tích các chỉ tiêu tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính và hiệu quả sử dụng vốn toàn công ty, đánh giá các dữ liệu tài chính đáp ứng mục tiêu sinh lợi của công ty.

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

Yêu cầu 

– Nam/Nữ, tôt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán (ưu tiên những ứng viên có trình độ thạc sỹ ngành tài chính, kế toán các trường danh tiếng trong và ngoài nước.)

– Có hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và từng giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính-Kế toán. Ưu tiên những ứng viên đã từng quản lý tài chính tại các công ty tập đoàn lớn.

– Nắm vững các qui định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán.

– Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao và chịu được áp lực cao trong công việc.

Yêu cầu chung

– Số lượng cần tuyển: 1

– Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu

– Cấp bậc tối thiểu: Director

– Bằng cấp tối thiểu: Khác

– Yêu cầu chung

– Trình độ ngoại ngữ

– Kỹ năng vi tính

– Kỹ năng mềm

– Các kỹ năng khác

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Giám Đốc – Mẫu 4 Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

  • Giám đốc công ty dịch vụ
  • Trưởng phòng marketing
  • Chuyên viên đào tạo
  • Trưởng phòng nhân sự
Xem thêm