Bản mô tả công việc

Vị Trí: Giám đốc Điều hành Nhóm MFWG

Mã số: 01-MD

Nơi làm việc: Văn phòng Nhóm MFWG tại Hà Nội

Người Phụ trách Trực tiếp: Ban Thường Trực Nhóm MFWG

Mô tả công việc

1. Hoạch định Chiến lược:

 1.1 Chịu trách nhiệm điều phối việc xây dựng kế hoạch chiến lược của Nhóm (từ 3-5 năm), bao gồm cả việc định hướng sản phẩm và dịch vụ chủ chốt của Nhóm với sự trợ giúp và phê duyệt của Ban Thường Trực Nhóm (BTT)

 1.2 Chịu trách nhiệm điều phối việc lập và rà soát kế hoạch hoạt động thường niên của Nhóm, bao gồm cả kế hoạch tài chính, đảm bảo được phê duyệt bởi BTT

1.3 Hỗ trợ BTT định hướng và xây dựng cơ cấu tổ chức của Nhóm, bao gồm cả việc xây dựng và duy trì văn hóa tổ chức của Nhóm

1.4 Chịu trách nhiệm trong việc tìm hiểu và xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn và điều hành cho Nhóm, dựa trên những kinh nghiệm/ thông lệ trong và ngoài nước trong ngành TCVM

 1.5 Chịu trách nhiệm chính trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác và hỗ trợ các tổ chức Thành viên của Nhóm, đặc biệt là các tổ chức thực hành về TCVM

 1.6 Chịu trách nhiệm thiêt lập và duy trì mối quan hệ chiến lược với các nhà tài trợ đảm bảo sự hỗ trợ và uy tín cho các thành viên trong Nhóm với sự trợ giúp của BTT

 1.7 Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan chức năng nhằm tác động về mặt chính sách trong việc xây dựng và duy trì các thể chế, luật định bảo hộ ngành TCVM tại Việt Nam

2. Dịch vụ Sản phẩm:

 2.1 Chịu trách nhiệm điều phối việc triển khai kế hoạch chiến lược và kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt theo đúng tiến độ với sự trợ giúp của BTT

 2.2 Chịu trách nhiệm nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm cho Nhóm nhằm hỗ trợ và cải thiện tốt nhất các hoạt động của các tổ chức thành viên theo từng thời kỳ phù hợp.

2.3 Chịu trách nhiệm điều phối hoạt động tạo nguồn thông qua các dự án tài trợ trong và ngoài nước với sự hỗ trợ của BTT, bao gồm cả việc đàm phán và thương thuyết cuối cùng

2.4 Chịu trách nhiệm cuối cùng về việc đưa các sản phẩm, dịch vụ của Nhóm tới các tổ chức thành viên và các tổ chức đối tác, đảm bảo uy tín và chất lượng (các hoạt động thăm quan học tập kinh nghiệm, chia sẻ thông tin trên website, các khóa đào tạo ngắn và dài hạn, kết nối tài chính giữa các nhà tài trợ và các tổ chức thành viên, v.v)

 2.5 Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì hệ thống báo cáo định kỳ theo quy định về hoạt động của Nhóm, đảm bảo đệ trình và phê duyệt bởi BTT

 3. Nhân sự Đào tạo:

3.1 Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá và xây dựng mục tiêu cán bộ Nhóm định kỳ với sự trợ giúp của BTT

3.2 Chịu trách nhiệm việc định hướng và sắp xếp nguồn nhân lực của Nhóm đảm bảo các công việc không chồng chéo và hiệu quả , bao gồm cả cán bộ chuyên trách và tình nguyện 3.3 Chịu trách nhiệm xác định nhu cầu đào tạo và định hướng cán bộ của văn phòng Nhóm, bao gồm cả việc tạo dựng môi trường làm việc phù hợp đảm bảo các cán bộ hoàn thành mục tiêu chung

3.4 Chịu trách nhiệm đề xuất và tuyển dụng cũng như đề bạt cán bộ tại văn phòng Nhóm với sự trợ giúp của BTT

 3.5 Chịu trách nhiệm liên lạc thông tin, chuẩn bị và chủ trì các cuộc họp BTT, họp Nhóm định kỳ và đột xuất với sự hỗ trợ của Trợ lý.

4. Tài chính Kế toán:

4.1 Chịu trách nhiệm chính trong việc phê duyệt các chi tiêu theo kế hoạch tài chính đã được BTT phê duyệt.

4.2 Chịu trách nhiệm chính việc hỗ trợ bộ phận tài chính kế toán lựa chọn và thiết lập hệ thống quản lý tài chính kế toán cho Nhóm hiệu quả và thực tế, bao gồm cả các báo cáo tài chính với nhà tài trợ.

4.3 Chịu trách nhiệm chính trong việc phê duyệt báo cáo tài chính hàng tháng và năm, bao gồm việc đệ trình với BTT cũng như các cơ quan chức năng và nhà tài trợ.

 4.4 Chịu trách nhiệm tổ chức việc rà soát hệ thống tài chính kế toán định kỳ 6 tháng/lần, bao gồm việc cân đối nguồn lực bên trong và bên ngoài Nhóm để thực hiện.

 4.5 Chịu trách nhiệm chính trong việc phân tích và đánh giá các chỉ số tài chính định kỳ nhằm tham vấn cho BTT những quyết định phù hợp nhất cho từng giai đoạn.

 

Trình độ yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp và ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý và các vị trí tương đương (quản lý tối thiểu từ 5 cán bộ trở lên)
 • Sử dụng thành thạo các kỹ năng tiếng Anh
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
 • Có kiến thức, kinh nghiệm về TCVM sẽ là một lợi thế
 • Có kỹ năng giao tiếp, trình bày hiệu quả, trọng tâm đàm phán và thương thuyết
 • Có kinh nghiệm làm việc độc lập, và làm việc theo nhóm (các thành viên trong Nhóm đến từ vùng miền, quốc gia khác nhau)
 • Có khả năng làm việc dưới môi trường áp lực cao
 • Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực và minh bạch
 • Sử dụng thành thạo các phần mền và công cụ máy tính, đặc biệt Word, Excel, Power point, internet, email, v.v
 • Sẵn sàng đi công tác xa và làm việc tại những vùng có điều kiện khó khăn khi được yêu cầu.

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

Quyền lợi

Ứng cử viên sẽ được nhận mức thu nhập cạnh tranh với các tổ chức Phi Chính Phủ Quốc Tế. Bên cạnh đó ứng cử viên cũng sẽ có những cơ hội đào tạo và nâng cao năng lực phù hợp với công việc của vị trí này.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Giám Đốc – Mẫu 3 Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự