Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự

Phúc lợi

 • Mức lương, thưởng hấp dẫn
 • Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Mô tả công việc

I. Trách nhiệm chính

– Tổ chức hệ thống quản lý HCNS cho NMT Group và các đơn vị thành viên. Tham mưu ban hành chế độ phân cấp, ủy quyền quản lý.

– Cập nhật các quy định pháp luật pháp luật lao động, BHXH của nhà nước; triển khai các chính sách phù hợp, áp dụng quản lý phát triển hiệu quả nguồn nhân lực cho toàn công ty.

– Điều hành hiệu quả hoạt động khối HCNS, quản lý và phát triển nguồn nhân lực, duy trì và đảm bảo các hoạt động hành chính phục vụ hiệu quả hoạt động SXKD cho toàn công ty.

II. Nhiệm vụ:

 1. Hoạch định & tổ chức nhân sự:
 • Xây dựng, triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn. Hoạch định chính sách, quy chế phù hợp, thu hút nhân lực cho các công ty thành viên.
 • Hoàn thiện, ban hành CCTC, chức năng, nhiệm vụ, định biên nhân sự NMT Group và các đơn vị trực thuộc. Lập mô tả công việc cho các vị trí lãnh đạo, quản lý và nhân sự chủ chốt.
 • Phối hợp các phòng ban, đơn vị thuộc NMT Group lập kế hoạch nhân sự, tiêu chuẩn cho từng vị trí công việc, triển khai kế hoạch tuyển dụng, bố trí nhân sự phù hợp từng giai đoạn.
 • Dựa vào chủ trương và kế hoạch của tập đoàn đề ra, xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các cấp quản lý và nhân sự chủ chốt.
 • Tham mưu chế độ phân công, ủy quyền quản lý phù hợp, đảm bảo chế độ điều hành thực hiện hiệu quả trong toàn hệ thống tổ chức NMT Group.
 • Phát triển, cải tiến hệ thống các công cụ sử dụng trong quản lý nguồn nhân lực (chính sách, hệ thống tiêu chí, đánh giá năng lực, thành tích, chế độ đãi ngộ dài hạn..). Áp dụng hiệu quả các công cụ trong việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho chiến lược kinh doanh Công ty.
 1. Tổ chức tuyển dụng & đào tạo:
 • Xây dựng, triển khai quy chế, chính sách, qui trình tuyển dụng, đào tạo cho toàn hệ thống.
 • Thẩm định nhu cầu tuyển dụng, triển khai các kênh đăng tuyển phù hợp.
 • Tham gia phỏng vấn, đánh giá xét tuyển các vị trí quản lý, hướng dẫn hội nhập. Trực tiếp phỏng vấn, đề xuất xét tuyển các vị trí lãnh đạo, nhân sự chuyên viên cấp cao.
 • Xác định nhu cầu, tổng hợp kế hoạch đào tạo. Tổ chức xây dựng, chuẩn hóa chương trình đào tạo nội bộ. Phối hợp triển khai đào tạo cho các đơn vị.
 • Quản lý ngân sách tuyển dụng, đào tạo. Tổng hợp đánh giá hiệu quả tuyển dụng, đào tạo.
 1. Quản lý lao động & sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực:
 • Xây dựng, triển khai nội qui lao động, qui định an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức kiểm soát thời gian làm việc, chấm công, duy trì trật tự an toàn, kỷ luật lao động.
 • Xây dựng văn hóa công ty, thái độ làm việc tích cực trong toàn hệ thống NMT Group.
 • Hướng dẫn, tư vấn cho quản lý các bộ phận triển khai chính sách nhân sự của Tập đoàn, giám sát và đôn đốc các bộ phận duy trì thực hiện hiệu quả.
 • Tổ chức đánh giá thái độ, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, lãnh đạo định kỳ. Định hướng phát triển cán bộ tiềm năng và lãnh đạo kế thừa cho các đơn vị.
 • Ban hành qui trình phân công, bố trí nhân sự. Tham mưu, đề xuất cho Ban TGĐ xét bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều chuyển, kỷ luật, khen thưởng.
 • Xây dựng Thỏa ước lao động tập thể. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động công đoàn, phát triển quan hệ lao động. Tổ chức các hoạt động văn hoá, du lịch, TDTT nội bộ cho CBNV.
 • Triển khai áp dụng phần mềm quản lý nhân sự. Thống kê, tổng hợp, cập nhật thông tin, báo cáo phân tích tình hình nhân sự toàn Công ty, tham mưu duy trì cơ cấu nhân sự phù hợp.

III. Quyền hạn

– Ký thư mời nhận việc, thư cảm ơn ứng viên, thư thỏa thuận lương, ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên; ký và ban hành các quyết định liên quan đến người lao động như: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển công tác, cách chức, duyệt nghỉ phép, hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Đối với cấp Trưởng phòng Trở lên xin ý kiến của Tổng Giám đốc trước khi thực hiện.

– Ký các quyết định khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng bậc hàng năm cho người lao động theo đúng quy định về phân cấp thẩm quyền và các quy định của công ty.

– Thay mặt người sử dụng lao động giải quyết các tranh chấp đối với người lao động.

– Ký các loại văn bản, công văn, thông báo các chương trình khuyến mãi, quảng cáo sản phẩm, tài liệu gửi đến các cơ quan Nhà nước.

– Ký giấy giới thiệu (không liên quan đến tài chính), sao y các loại giấy tờ pháp lý của Công ty, xác nhận lương cho CBCNV.

– Làm việc với các Phòng ban/Chi nhánh/Công ty trực thuộc để xây dựng, cập nhật về cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự , mô tả công việc từng vị trí trong sơ đồ cơ cấu tổ chức, xây dựng thỏa thuận nhận việc, quyết định giao việc/ bổ nhiệm và xây dựng, điều chỉnh hệ thông văn bản lập quy cho phù hợp với tình hình hoạt động của từng đơn vị.

– Xây dựng ngân sách đơn vị, phòng ban theo từng sơ đồ cơ cấu tổ chức

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng KPIs và chính sách động viên cho từng đơn vị trình Tổng Giám đốc duyệt. 

– Xây dựng bảng lương hoàn chỉnh theo yêu cầu thực tế và đúng quy định pháp luật

– Xây dựng chế độ bảo hiểm phù hợp theo chế độ lao động, hợp đồng lao động và theo đúng hợp đồng lao động hiện hành.

– Điều động tạm thời, bố trí phương án nhân sự hợp lý đáp ứng nhu cầu nhân sự của các Phòng ban/Chi nhánh.

– Duyệt nhu cầu tuyển dụng nhân sự đối với cấp phó phòng trở xuống tại Công ty, cấp trưởng phòng tại chi nhánh/Công ty trực thuộc trở xuống trong định biên nhân sự đã được duyệt.

– Tiếp, ký các văn bản làm việc, các báo cáo cho các cơ quan BHXH, Thuế, Phòng Lao động thương binh xã hội, Thống kê, Thanh tra, Y tế, … các báo cáo liên quan đến lĩnh vực Hành chính Nhân sự để trình theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

– Ký hợp đồng với công ty Bảo vệ, thuê mướn lao động.

– Được quyền duyệt các chi phí hành chính, tổng các chi phí không quá 5.000.000 đồng/tháng..

IV. Quan hệ công việc

 1. Đối nội:
  – Các phòng ban/bộ phận/đơn vị toàn công ty công ty.
  – Thực hiện báo cáo kế hoạch tuần/tháng/quý/năm trực tiếp cho Tổng Giám đốc, thông tin các trưởng bộ phận: Ban kiểm soát, các Phòng ban, đơn vị có liên quan;
 2. Đối ngoại: Cơ quan nhà nước, khách hàng, đối tác trong và ngoài nước

V. Điều kiện làm việc: (một số đặc thù về môi trường làm việc, di chuyển thường xuyên…)

– Làm việc tại văn phòng công ty, chi nhánh, địa bàn cơ sở tại các vùng miền toàn quốc.

– Đi công tác do yêu cầu công việc hoặc theo chỉ đạo của Tổng giám đốc.

VI. Phương tiện làm việc

Thời gian làm việc: theo giờ làm việc của công ty, theo yêu cầu của công việc.

Công cụ, dụng cụ làm việc: máy tính, sim điện thoại di động.

Bảo hộ lao động, đồng phục: đồng phục công ty.

Xe đưa đón: có xe đưa đón cho nhu cầu công việc.

Chế độ khác: hỗ trợ chi phí điện thoại, công tác phí (theo quy định)

Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Giải pháp kiểm soát ra vào

SmartAC4.0 là giải pháp kiểm soát ra vào cho các nhà máy sản xuất giúp kiểm soát tất cả những ai ra vào các khu vực trong nhà xưởng. KSRV

Yêu cầu công việc

Tiêu chuẩn về trình độ, kiến thức, kỹ năng và khả năng

 • Trình độ học vấn: Đại học, Cao đẳng trở lên các ngành kinh tế, luật, quản trị doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn về trình độ, kiến thức, kỹ năng và khả năng

 • Chuyên môn: chuyên ngành quản lý phát triển nhân lực, quản trị doanh nghiệp
 • Kiến thức: có kiến thức chuyên sâu quản trị hành chánh doanh nghiệp.
 • Kỹ năng: giỏi kỹ năng đàm phán, thương lượng, xử lý tình huống, khả năng duy trì các mối quan hệ với các tổ chức HCNS, nhà đầu tư; kỹ năng họach định, phân tích HCNS, tổng hợp, lập kế hoạch và báo cáo đánh giá hiệu quả SXKD.
 • Kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý HCNS doanh nghiệp SXKD qui mô toàn quốc

 

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Giám Đốc – Mẫu 18 Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự