Giám Đốc Truyền Thông & Marketing

Các phúc lợi

 • Cấp xe riêng
 • Chế độ tín dụng ưu đãi & các chế độ vượt bậc khác theo quy định của Ngân hàng

Mô tả công việc

 • Hoạch định và xây dựng chi tiết chiến lược, kế hoạch Truyền thông & Marketing nhằm quảng bá cho Sacombank theo định hướng và chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Ngân hàng.
 • Tổ chức triển khai các chương trình Truyền thông trong và ngoài Ngân hàng, đảm bảo hiệu quả ngân sách.
 • Xây dựng và quản lý thống nhất các quy chuẩn Thương hiệu và các vấn đề sở hữu trí tuệ theo bộ nhận diện thương hiệu của Sacombank.
 • Phân tích thị trường, các sản phẩm và đối thủ cạnh tranh nhằm lập giải pháp gia tăng doanh số bán hàng & độ nhận diện thương hiệu cho Sacombank.
 • Theo dõi, tổng hợp và đánh giá hiệu quả các chiến lược Truyền thông của Sacombank trong từng thời kỳ.
 • Thiết lập các quy trình/ quy định nội bộ và vận hành Phòng Truyền thông & Marketing đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
 • Các công việc khác theo phân nhiệm cụ thể của Ban Điều hành.

Máy chấm công iFace

Máy chấm công khuôn mặt là sản phẩm công nghệ cao, hiện đại nhất trong những sản phẩm thuộc dòng máy chấm công iFace

Yêu cầu công việc

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Xã hội học, Quan hệ quốc tế, Báo chí, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên am hiểu về lĩnh vực Tài chính, tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý tại vị trí Phó Giám đốc Truyền thông & Marketing trở lên.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Giám Đốc – Mẫu 15 Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự