Mô tả công việc Giám đốc bán hàng

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Giám đốc bán hàng bao gồm:

Mẫu mô tả công việc 1 bao gồm các nhiệm vụ sau:

 1. Mục tiêu hướng tới là bán được nhiều xe nhất cho khách hàng với sự hài lòng nhất.
 2. Trực tiếp triển khai kế hoạch đến từng bộ phận phòng kinh doanh, gồm: Kế hoạch bán hàng, Phụ kiện, Bảo hiểm,…Hoàn thành kế hoạch được giao.
 3. Đề xuất ban hành chính sách, quy trình, quy chế, lương sản phẩm kinh doanh đối với khách hàng và nhân viên kinh doanh phù hợp với thị trường, với thực tiễn, với từng đối tượng khách hàng và từng đối tượng nhân viên phòng kinh doanh.
 4. Chủ động tuyển dụng và đào tạo nhân lực phòng kinh doanh trên cơ sở định mức phù hợp từng giai đoạn.
 5. Tổ chức các chương trình khuyến mại, các sự kiện nhằm xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
 6. Hướng dẫn, kiểm tra công việc hàng ngày của các Trưởng phòng, Trưởng nhóm và nhân viên quản lý bán hàng.
 7. Chủ động đề xuất Giám đốc các công cụ để kiểm soát việc thực hiện quy trình, quy chế của CBNV phòng kinh doanh.
 8. Trực tiếp giải quyết phàn nàn của khách hàng theo hướng kịp thời, triệt để và nhanh chóng.
 9. Tổ chức có hiệu quả chương trình DRP trong xưởng (Dealer Ranking Program) gồm: Cơ sở vật chất, thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch, thực hiện quy trình bán hàng.
 10. Thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế của Công ty

Mẫu mô tả công việc 2 bao gồm các nhiệm vụ sau:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bán hàng (GĐBH) trong lĩnh vực bán hàng của Công ty.

Lập kế hoạch, trình duyệt và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến trách nhiệm được giao và các công việc được Chủ tịch HĐQT/ TGĐ giao.

Nhiệm Vụ

 1. Giúp việc Giám đốc Bán hàng trong việc chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm bán hàng khi Giám đốc Bán hàng đi vắng hoặc có ủy quyền của Chủ tịch HĐQT/ TGĐ.
 2. Cùng với GĐBH:
  – Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bán hàng, mối quan hệ giữa Trung tâm bán hàng với các Phòng/ban, đơn vị khác trong Công ty.
  – Xây dựng cơ cấu tổ chức của Trung tâm bán hàng sao cho tinh nhuệ, phát huy hiệu quả.
  – Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mô tả công việc của từng vị trí công việc của Trung tâm bán hàng.
  – Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí công việc để hàng tháng tiến hành đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ nhân viên Trung tâm.
 3. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhân viên thuộc quyền quản lý.
 4. Tham mưu cho GĐBH trong việc xây dựng chiến lược bán hàng, kinh doanh tổng thể của Công ty trong từ 1 đến 3 năm (cả xe tải và xe con, xe du lịch).
 5. Hàng tháng/quý phải xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc khảo sát thị trường, khảo sát sản phẩm nhằm phân tích và đánh giá tình hình thị trường, phân tích và đánh giá về sản phẩm của Công ty cũng như sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để đề xuất các giải pháp kinh doanh, bán hàng hiệu quả để tham mưu cho GĐBH và TGĐ.
 6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thị trường, phát triển và mở rộng Đại lý cấp 1, cấp 2 ở những thị trường tiền năng được giao quản lý.
 7. Hàng năm phải xây dựng kế hoạch kinh doanh, bán hàng (Tháng 10 của năm trước phải xây dựng kế hoạch kinh doanh, bán hàng cho năm sau) để GĐBH trình Chủ tịch HĐQT/ TGĐ và Đại hội cổ đông.
 8. Tổ chức thực hiện kinh doanh bán hàng theo kế hoạch đã xây dựng và đã được phê duyệt.
 9. Hàng quý/năm phân tích, đánh giá hiệu quả của các hoạt động bán hàng và các giải pháp bán hàng trên cơ sở đó rút ra các bài học để nâng cao hiệu quả.
 10. Xây dựng Bộ tiêu chuẩn đối với Đại lý cấp 1 và cấp 2, Quy chế quản lý giám sát và phát triển Đại lý đảm bảo thông tin và mối quan hệ giữa Đại lý với Công ty được thông suốt.
 11. Thường xuyên bám sát thị trường để tham mưu cho lãnh đạo Công ty ban hành các chính sách bán hàng có hiệu quả cho từng thời điểm bán hàng.
 12. Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chuẩn Đại lý, quy chế quản lý và giám sát Đại lý để đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
 13. Xây dựng các cơ chế, chính sách cho Trung tâm bán hàng để bán hàng (cơ chế về tiền lương, cơ chế chính sách cho các Đại lý nhằm hỗ trợ và thúc đẩy việc bán hàng, tiêu thụ sản phẩm).
 14. Hàng tháng/quý/năm phải có đánh giá lại từng Đại lý về các mặt để có các giải pháp, chính sách hỗ trợ Đại lý phát triển hoặc thay thế.
 15. Hỗ trợ các Đại lý trong việc kinh doanh tiêu thụ xe ô tô (Hỗ trợ xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, các chính sách bán hàng, hỗ trợ tổ chức thực hiện các sự kiện, hỗ trợ các thủ tục bán hàng, hỗ trợ tư vấn, đào tạo kỹ năng bán hàng….).

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Tham khảo thêm: 12 mẹo để viết bảng mô tả công việc: https://149.28.133.85/12-meo-de-viet-bang-mo-ta-cong-viec

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

Tiêu chuẩn công việc Giám đốc bán hàng

Tiêu chuẩn công việc của Giám đốc bán hàng bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

 1. Có ít nhất 1,2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Đại lý hoặc phòng kinh doanh
 2. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thương mại, ngoại thương hoặc tương đương.
 3. Nam từ 30 tuổi – 45 tuổi
 4. Kỹ năng quản lý, điều phối và tổ chức công việc và quản lý thời gian
 5. Có kỹ năng về truyền đạt và hướng dẫn cho CBNV
 6. Tố chất: Tuân thủ, sáng tạo, trách nhiệm, khoa học và chịu được áp lực
 7. Tiếng Anh trình độ B, Thành thạo vi tính văn phòng (Microsoft Office) Ưu tiên ứng viên đã qua công việc của Giám đốc bán hàng, Trưởng phòng bán hàng

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Giám Đốc – Mẫu 10 Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự