Vai trò Tóm tắt:

 • Chịu trách nhiệm cho việc phát triển và duy trì chiến lược tiếp thị để đáp ứng các mục tiêu công ty đã đồng ý.
 • Để đánh giá nghiên cứu khách hàng, điều kiện thị trường, dữ liệu đối thủ cạnh tranh và thực hiện các kế hoạch tiếp thị thay đổi khi cần thiết.
 • Để giám sát tất cả nhân viên và các hoạt động tiếp thị, quảng cáo và khuyến mại.

Trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm cho việc tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của công ty trên thị trường phải có B2B hoặc B2C.
 • Chứng minh các kỹ năng tiếp thị kỹ thuật và công ty kiến thức sản phẩm.
 • Phát triển một kế hoạch marketing hàng năm kết hợp với bộ phận bán hàng. Này nên chi tiết hoạt động của năm để đáp ứng các mục tiêu công ty đã đồng ý.
 • Quản lý ngân sách. Để cung cấp tất cả các hoạt động tiếp thị trong ngân sách đã thỏa thuận.
 • Chỉ đạo nhân viên tiếp thị, nơi ngân sách được phân cấp.
 • Để quản lý tất cả các khía cạnh của in sản xuất, tiếp nhận và phân phối.
 • Để đạt được thường xuyên, kịp thời và tích cực bảo hiểm phương tiện truyền thông trên tất cả các phương tiện truyền thông có sẵn.
 • Để quản lý sản phẩm toàn bộ dây chuyền vòng đời từ kế hoạch chiến lược cho các hoạt động chiến thuật.
 • Để tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu thị trường cho các sản phẩm hiện tại và tương lai.
 • Để phát triển và thực hiện một kế hoạch toàn công ty để thúc đẩy sản phẩm, làm việc với các phòng ban cho execiution của nó
 • Để phân tích các mối quan hệ đối tác chiến lược tiềm năng cho các dòng sản phẩm.

Các mối quan hệ và vai trò:

 • Để chứng minh khả năng tương tác và hợp tác với tất cả nhân viên công ty.
 • Xây dựng lòng tin, giá trị người khác, giao tiếp hiệu quả, thực hiện ổ đĩa, cường đổi mới, tập trung vào cung cấp cho khách hàng, cộng tác với những người khác, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và thể hiện tính toàn vẹn cao.
 • Duy trì các mối quan hệ chuyên nghiệp trong và ngoài nước đáp ứng các giá trị cốt lõi của công ty.
 • Chủ động xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc nhóm hiệu quả với tất cả các bộ phận hỗ trợ.

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty. ezHR App

Thông số kỹ thuật công việc:

 • Khoảng 4-6 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành công nghiệp tiếp thị.
 • Kinh nghiệm với một công ty trong một ngành công ty liên quan.
 • Kinh nghiệm phát triển, duy trì và cung cấp trên các chiến lược tiếp thị để đáp ứng mục tiêu của công ty.
 • Một sự hiểu biết mạnh mẽ của khách hàng và thị trường năng động và yêu cầu.
 • Nếu có thể, sẵn sàng để đi du lịch và làm việc trong một đội ngũ toàn cầu của các chuyên gia.
 • Một khả năng đã được chứng minh để giám sát tất cả các nhân viên và các hoạt động tiếp thị, quảng cáo và khuyến mại.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Giám Đốc Marketing Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự