Mô tả công việc

– Giám đốc sản xuất là người chịu trách nhiệm cho hoạt động sản xuất diễn ra đúng kế hoạch, dựa trên năng lực sản xuất hiện tại của công ty & các đối tác trong chuỗi cung ứng, đáp ứng đúng yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Quản lý tất cả các lao động trực tiếp, các phòng ban liên quan để thực hiện đúng theo yêu cầu sản xuất.

MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆC
 • Điều hành hoạt động sản xuất của xí nghiệp theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, hướng dẫn công nhân trong ca sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng.
 • Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc xí nghiệp phụ trách.
CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch được giao.

 • Cân đối năng lực sản xuất của xí nghiệp, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc và nguồn nhân lực của xí nghiệp.
 • Lập kế hoạch sản xuất cho xí nghiệp căn cứ kế hoạch tổng thể theo yêu cầu của Phòng kinh doanh 
 • chủ động phối hợp với Phòng kinh doanh để đảm bảo kịp tiến độ phục vụ khách hàng
 • Xây dựng các tiêu chuẩn tồn kho đảm bảo mức tồn kho: nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm là thấp nhất nhưng vẫn phục vụ đầy đủ các nhu cầu của khách hàng .
 • Triển khai kế hoạch sản xuất, tổ chức phân công, giao việc hàng ngày cho các tổ và nhân viên trong xưởng đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc và nhân công.
 • Đôn đốc, kiểm tra và hỗ trợ  các tổ, cả sản xuất của xí nghiệp thực hiện sản xuất theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.
 • Cập nhật các thông tin về năng suất lao động trong ngày , chấm công lao động, đánh giá kết quả từng lao động , điều tra nguyên nhân và kịp thời có các giải pháp với các công việc không đảm bảo định mức .
 • Xây dựng  file quản lý năng suất theo đúng chuẩn KPIs , cập nhật và gửi cho Ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan hằng ngày

2. Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân viên, đáp ứng các yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ

 • Rà soát, xác định nhu cầu số lượng và chất lượng nhân sự, đề xuất tuyển dụng.
 • Xây dựng các kế hoạch và thực hiện đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn nhân viên.
 • Xây dựng các kế hoạch đào tạo phát triển năng lực từng cá nhân trong phân xưởng
 • Chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm duy trì hoạt động sản xuất hoặc sửa đổi các kế hoạch hoạt động
 • Đánh giá thực hiện công việc hàng ngày đảm bảo khách quan và công bằng .
 • Tham mưu với ban lãnh đạo về các kế hoạch thúc đẩy , khuyến khích, động viên, nhắc nhở và đề xuất khen thưởng trên cơ sở kết quả thực hiện công việc của nhân viên và quy định của công ty/xí nghiệp.
 • xây dựng các chương trình hành động có trọng tâm nhằm thúc đẩy năng suất, chất lượng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, …
 • lập báo báo tình trạng sản xuất của xưởng và các đề xuất và gửi cho ban lãnh đạo hàng ngày
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp hướng vào hiệu quả :  chào hỏi, hành vi lao động, ứng xử trong công việc, báo cáo , thuyết trình …..
 • xây dựng file quản lý nhân sự theo đúng chuẩn KPIs , gửi cho Ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan hàng ngày.

3. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nhằm giảm tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực

 • Hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh về kỹ thuật trong quá trình gia công sản xuất và tham mưu, đề xuất với Giám đốc phương pháp thực hiện.
 • Chỉ đạo triển khai công việc theo đúng quy trình kỹ thuật – công nghệ đã duyệt; phát hiện các sai sót, hạn chế của kế hoạch thực hiện; hướng dẫn điều chỉnh, cải tiến kịp thời.
 • Lập các hướng dẫn công việc, quy trình quản lý, đưa ra các đề xuất cải tiến hiện trạng nhằm không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm .
 • Thực hiện đào tạo và đánh giá kết quả áp dụng .
 • Thống kê các kết quả sản xuấ hàng ngày, báo cáo với ban lãnh đạo và kịp thời đưa ra các phương án giải quyết.
 • Xây dựng các chương trình hành động thúc đẩy năng suất và chất lượng.
 • Quản lý theo file chuẩn KPIs

4. Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị. Tổng hợp, báo cáo về hệ thống trang thiết bị, máy móc của xí nghiệp và đề xuất mua sắm, sửa chữa

 • Nghiên cứu, cập nhật các kỹ thuật, phương pháp sản xuất mới .
 • Lập kế hoạch bảo dưỡng hàng ngày,bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị, công cụ sản xuất và nhà xưởng .
 • Kiểm tra tình trạng thiết bị hàng ngày, kịp thời nhắc nhở những trường hợp không tuân thủ an toàn khi điều khiển máy .
 • Phân công công việc, đôn đốc thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cao năng suất máy móc, thiết bị. Quản lý hồ sơ và lập kế hoạch duy trì máy móc, thiết bị của xí nghiệp.
 • Xác định các tiêu chuẩn 5S cho từng khu vực trong nhà xưởng , lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện và duy trì 5S trong nhà xưởng .
 • Xây dựng các kế hoạch đào tạo An toàn lao động,  đòa ạo hướng dẫn nhân viên về phòng chống cháy nổ tại các tổ sản xuất, kiểm tra đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ mất an toàn lao động có thể xảy ra .
 • Chủ động phối hợp với các bộ phận khi có sự cố xảy ra .
 • Xây dựng file KPIs – quản lý thiết bị  và gửi các báo cáo về thiết bị cho Ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan.

5. Thực hiện chế độ Báo cáo công việc và các công việc khác theo phân công

 • Lập Báo cáo định kỳ và bất thường về công việc, tiến độ của xí nghiệp, cá nhân.
 • Thực hiện các dự án đặc biệt khi được yêu cầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Giám Đốc – Cty SX Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự