Mô tả công việc

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Chuyên viên đào tạo bao gồm:

Mẫu mô tả công việc 1 bao gồm các nhiệm vụ sau:

 1. Hỗ trợ BGĐ xây dựng kế hoạch và mục tiêu của Trung tâm đào tạo (TTĐT)
 2. Thiết lập, hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện chính sách đào tạo, quy trình đào tạo của công ty đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ trong toàn hệ thống
 3. Tổ chức, sắp xếp các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và kế hoạch đề ra; lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp và có chất lượng
 4. Phối hợp với giảng viên để thiết kế và chuẩn hóa tài liệu đào tạo
 5. Thực hiện đào tạo các nội dung hội nhập cho nhân viên nội bộ và các nội dung liên quan đến các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cơ bản
 6. Quản lý ngân sách đào tạo, đánh giá tính hiệu quả của kế hoạch, chương trình đào tạo, đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo
 7. Tìm kiếm, phát hiện và tổ chức những khóa đào tạo mới phù hợp với công việc của cá nhân/đơn vị
 8. Xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới các nhà cung ứng đào tạo, các giảng viên, chuyên gia tư vấn, chủ động huy động nguồn đào tạo khi có nhu cầu
 9. Phối hợp với các phòng ban, bộ phận, các giảng viên nội bộ để tổ chức các khóa học đào tạo theo kế hoạch và theo yêu cầu phát sinh của công ty
 10. Quản lý tri thức đào tạo
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc TTĐT
 12. Tư vấn, hỗ trợ các cấp quản lý của công ty định hướng nghề nghiệp cho nhân viên và đặc biệt chú trọng vào các nhân viên có tiềm năng phát triển
 13. Phối hợp với Phòng Nhân sự xây dựng, quản lý và triển khai các kế hoạch đào tạo và phát triển trung hạn, ngắn hạn theo định hướng của công ty
 14. Thực hiện các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của Giám đốc TTĐT
 15. Báo cáo định kỳ/đột xuất cho Giám đốc TTĐT các vấn đề liên quan trong phạm vi trách nhiệm công việc được giao

Mẫu mô tả công việc 2 bao gồm các nhiệm vụ sau:

– Nghiên cứu và xây dựng nội dung đào tạo cho: Cửa hàng trưởng, nhân viên bán hàng, thu ngân

– Xây dựng kế hoạch đào tạo và tiến hành đào tạo theo kế hoạch

– Đánh giá hiệu quả sau đào tạo

– Giám sát việc chấp hành nội quy quy định, tuân thủ nội dung đã đào tạo: Trực tiếp, qua camera,…

– Tự xử lý vi phạm kỷ luật hoặc đề xuất hình thức phù hợp với các trường hợp vi phạm

– Kết hợp cùng TP đánh giá nhân viên định kỳ và tái đào tạo bổ sung

– Các công việc khác theo yêu cầu

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Giải pháp kiểm soát suất ăn

ICMS là hệ thống quản lý suất ăn giúp kiểm soát chặt việc ai được phép lấy các khẩu phần ăn, giảm lãng phí và nâng cao chất lượng bữa ăn. ICMS

Tiêu chuẩn công việc

Tiêu chuẩn công việc của Chuyên viên đào tạo bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

 1. Cấp bậc: Cử nhân
 2. Mức kinh nghiệm: 2-5 năm
 3. Kỹ năng giảng dạy và thuyết trình hiệu quả.
 4. Kỹ năng xây dựng, biên soạn nội dung và tài liệu đào tạo
 5. Có khả năng quan sát và hiểu biết tâm lý nhân viên khi thực hiện công tác đào tạo
 6. Có khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao
 7. Đưa ra nhiều hướng giải quyết khác nhau và lựa chọn giải pháp khả thi nhất trong việc giải quyết một vấn đề
 8. Sắp xếp có hiệu quả các công việc khác nhau, biết ưu tiên những vấn đề hoặc nhu cầu quan trọng, khẩn cấp.
 9. Khả năng đào tạo lại sau khi được tham gia các khóa học.
 10. Cẩn thận, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Chuyên viên đào tạo Tại đây

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Giám đốc sản xuất ngành Bao bì Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự