Nhiệm vụ chính chuyên viên chính sách nhân sự

1. Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, sáng kiến, xây dựng và trình ban hành các chính sách, văn bản nội bộ trong lĩnh vực nhân sự và phát triển tổ chức:

 • Chủ trì thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, hệ thống chức danh, mô tả công việc và các nội dung công việc khác có liên quan đến công tác phát triển tổ chức;
 • Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin và đề xuất các ý tưởng, sáng kiến nhằm xây dựng, phát triển hệ thống chính sách nhân sự của OceanBank;
 • Nghiên cứu, xây dựng, cải tiến các quy định, quy trình, mẫu biểu trong lĩnh vực nhân sự;
 • Xây dựng và phát triển văn hóa của OceanBank;
 • Tư vấn, đào tạo và truyền thông về các văn bản chính sách nhân sự và phát triển tổ chức cho các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống;
 • Thực hiện công tác báo cáo và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định;
 • Giúp Giám đốc Khối kiểm soát văn bản chính sách nội bộ do các phòng chức năng thuộc Khối chủ trì soạn thảo;
 • Tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế đánh giá hiệu suất công việc cho các vị trí/ nhóm chức danh công việc.

2. Hỗ trợ, tư vấn các nội dung về chính sách nhân sự, phát triển tổ chức và tham gia góp ý các văn bản liên quan đến công tác nhân sự của OceanBank: – Tham gia đào tạo nhân viên mới về học phần chính sách nhân sự theo kế hoạch đào tạo được giao;

 • Tư vấn, hỗ trợ cho các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống triển khai, thực hiện các văn bản mới ban hành về chính sách nhân sự và phát triển tổ chức của OceanBank; – Tư vấn Pháp luật Lao động cho các phòng chức năng trong nội bộ Khối và các đơn vị trong hệ thống OceanBank (nếu có yêu cầu);
 • Tham gia ý kiến và góp ý văn bản nội bộ liên quan đến công tác nhân sự và phát triển tổ chức do các đơn vị trong và ngoài hệ thống OceanBank gửi xin ý kiến.

3. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng.

4. Chịu trách nhiệm trước Trưởng/Phó trưởng phòng, cấp có thẩm quyền và pháp luật về kết quả công việc được giao

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng/ Phó trưởng phòng, cấp có thẩm quyền và theo quy định của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị.

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty. ezHR App

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế lao động, Quản trị nhân lực.
 • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực nhân sự tại các tổ chức tín dụng hoặc các doanh nghiệp có quy mô từ 300 người trở lên.
 • Tiếng Anh: Cơ bản; Tin học văn phòng: Thành thạo.

Yêu cầu về kiến thức về kỹ năng

Am hiểu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhân sự và các lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng thương mại

Hiểu biết Pháp luật Lao động

Kỹ năng:

 • Thực hiện công việc tốt
 • Giao tiếp tốt, tạo được sự tin tưởng trong các mối quan hệ
 • Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả
 • Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc
 • Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

Giá trị năng lực cốt lõi

 

Phục vụ Khách hàng Chủ động
   
Làm việc nhóm Linh hoạt
   
Trung thực và liêm chính Liên tục học hỏi
   

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Chuyên viên chính sách nhân sự Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự