Thôn tin công việc

 

Chức danh       Captain Thời gian làm việc
Bộ phận       Bàn Ca
Quản lý trực tiếp       Quản lý nhà hàng Ngày nghỉ
Quản lý gián tiếp       Giám đốc  

Mục đích công việc

Đảm bảo nhân viên phục vụ ,dụng cụ phục vụ các khu vực , làm việc sạch sẽ và phục vụ một cách hiệu quả cho nhà hàng.Phân công nhân viên .Báo cáo tình hình hoạt động trong ngày trực tiếp với quản lý.

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

Nhiệm vụ cụ thể

 

Stt Nhiệm vụ Khái quát công việc
1 Chuẩn bị các công việc vào ca –        Cùng các nhân viên khác thực hiện công việc chuẩn bị vào ca.

–        Phân công NV thực hiện công việc chuẩn bị.

–        Kiểm tra công việc chuẩn bị trước giờ phục vụ.

 

2 Quản lý toàn bộ nhân viên thuộc tầng phụ trách –      Quản lý toàn bộ nhân viên phục vụ tại khu vực phụ trách.

–      Điều động nhân viên phục vụ thực hiện công việc.

 

4 Quản lý các công cụ làm việc của nhà hàng –      Theo dõi việc sử dụng các công cụ trong giờ làm việc.

–      Kiểm tra các máy móc, thiết bị thuộc khu vực phụ trách trước khi vào ca.

–      Đề xuất ngay các trường hợp phải sửa chữa cho quản lý và chuyển cho bảo trì.

–      Lập các phiều đề nghị xuất kho cho quản lý duyệt và tổ chức nhận hàng tại kho.

 

5 Trực tiếp thực hiện công việc Waiter trong các trường hợp cụ thể –      Theo bảng mô tả công việc của waiter, food runner
6 Thực hiện công việc kết thúc ca và báo cáo –     Báo cáo công việc hàng ngày vào cuối buổi cho quản lý nhà hàng và các công việc đột xuất khác.

–     Kiểm tra toàn bộ các công việc kết thúc ca của tầng phụ trách.

–     Tổ chức giao ca cho ca sau.

 

Công việc hàng ngày

Theo bảng mô tả công việc của waiter

Chế độ báo cáo

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Giám đốc sản xuất ngành Bao bì Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

  • Giám đốc công ty dịch vụ
  • Trưởng phòng marketing
  • Chuyên viên đào tạo
  • Trưởng phòng nhân sự