Thông tin công việc

 

Chức danh Quản lý nhà hàng Thời gian làm việc  
Bộ phận Nhà hàng Ca  
Quản lý trực tiếp Tổng quản lý Ngày nghỉ  
Quản lý gián tiếp Giám đốc điều hành    

Mục đích công việc

Quản lý toàn bộ các hoạt động của bộ phận phục vụ, bar của nhà hàng ….tại chi nhánh được phân công.

Nhiệm vụ cụ thể

 

Stt Nhiệm vụ Diễn giải công việc
1 Quản lý nhân viên           Đề xuất tuyển dụng các chức danh cho bộ phận nhà hàng.

          Tham gia tuyển chọn và đào tạo NV mới.

          Tổ chức hướng dẫn, kèm cặp nhân viên theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của nhà hàng.

          Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo và thử việc.

          Lên lịch công việc cho NV hàng tuần và điều chỉnh phát sinh.

          Sắp xếp điều động nhân viên thực hiện công việc.

          Đánh giá kết quả công việc và năng lực của NV định kỳ.

          Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của công ty.

 

2 Quản lý tài chính         Trực tiếp theo dõi số lượng tiền TIP hàng ngày.

        Trực tiếp ký và theo dõi việc huỷ hoá đơn bán hàng hàng ngày.

 

3 Quản lý hàng hoá, tài sản         Trực tiếp ký duyệt mua thực phẩm hàng ngày liên quan đến bộ phận trực thuộc.

        Trực tiếp kiểm tra và ký xác nhận phiếu yêu cầu xuất kho.

        Theo dõi số lượng công cụ dụng cụ tài sản hàng tháng, giải trình cho tổng quản lý số lượng hư hỏng, mất mát.

        Trực tiếp xử lý các loại món ăn bị hư hỏng.

        Ký các phiều điều chuyển tài sản, thực phẩm, món ăn.

 

4 Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách         Trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách.

        Tổ chức việc theo dõi đánh giá sự thoả mãn của khách theo quy trình công ty.

        Báo cáo Tổng quản lý kết quả giải quyết.

 

5 Quản lý đặt bàn           Đầu ca theo dõi lượng khách đặt, kiểm tra việc chuẩn bị đặt tiệc.

          Trực tiếp lên hợp đồng và trình Tổng quản lý duyệt và tổ chức thực hiện.

          Cùng bếp trưởng lên thực đơn hàng ngày và đặt tiệc.

 

6 Điều hành công việc           Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày.

          Điều động nhân viên thực hiện công việc.

          Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho NV.

          Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của Tổng quản lý.

          Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần cho bộ phận nhà hàng và tổ chức thực hiện.

          Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.

 

7 Quản lý tiêu chuẩn phục vụ         Tổ chức cơ chế giám sát và trực tiếp giám sát việc thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn của nhà hàng.

        Báo cáo kết quả các sự việc hàng ngày cho tổng quản lý.

        Đề xuất cải tiến các hoạt động của nhà hàng.

 

8 Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao          

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

Công việc hàng ngày

 

Stt Giờ Nội dung công việc
1 Đầu giờ       Kiểm tra hình thức cá nhân.

      Xem xét các công việc trong ngày, lịch đặt bàn.

      Xem báo cáo, đề nghị.. của ngày hôm trước.

 

2 Trong giờ       Giải quyết các công việc phát sinh.

      Thực hiện công việc theo bản mô tả, lịch công tác tuần và các kế hoạch, công việc liên quan.

      Đi 1 vòng để kiểm tra toàn bộ hoạt động của nhà hàng vào mỗi đầu ca sáng và chiều.

 

3 Cuối giờ       Xem xét các công việc trong ngày, các việc còn tồn đọng .

      Đi 1 vòng kiểm tra các bộ phận 1 lần cuối.

      Làm báo cáo gửi giám đốc điều hành.

      Tổng kết biên bản đánh giá công việc trong ngày.

 

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Quản lý nhà hàng Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

  • Giám đốc công ty dịch vụ
  • Trưởng phòng marketing
  • Chuyên viên đào tạo
  • Trưởng phòng nhân sự