Bộ phận Phòng bán hàng
Chức danh Giám sát bán hàng đại lý
Mã công việc BH-GSBH
Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng kênh bán hàng đại lý


1. Trách nhiệm:
Mỗi giám sát có nhiệm vụ quản lý 4 đại lý thuộc kênh phân phối được giao.

 • Lưu giữ danh sách các đại lý gồm thông tin chi tiết về đại lý, người đại diện đại lý. Lưu hợp đồng đại lý.
 • Kiểm tra, thăm đại lý 2 lần/tháng.
 • Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng với từng đại lý.
 • Theo dõi hàng nhập, xuất, trả lại của đại lý. Hổ trợ đại lý theo dõi xuất nhập hàng.
 • Hổ trợ đại lý trưng bày sản phẩm theo quy định của công ty.
 • Theo dõi công nợ của từng đại lý.
 • Triển khai các chương trình khuyến mãi với đại lý.
 • Theo dõi doanh thu của từng đại lý, tư vấn các biện pháp giúp đại lý tăng và đại chỉ tiêu doanh thu.
 • Thu thập các thông tin về khách hàng và đối thủ cạnh tranh đại lý.
 • Theo dõi các tài sản của công ty đã giao cho các đại lý.
 • Định kỳ đánh giá đại lý (2 lần/name) theo quy dịnh của công ty.
 • Tìm kiếm, thay thế đại lý trong khu vực được phụ trách.
 • Báo cáo đánh giá đại lý 2 lần/name.

2. Báo cáo uỷ quyền: Toàn bộ các công việc không thực hiện được thì phải bảo cáo Trưởng kênh bán hàng xử lý.
 
3. Tiêu chuẩn công việc.

 • Tốt nghiệp lớp 12 trở lên.
 • Ít nhất kinh nghiệm 2 năm bán hàng.
 • Khả năng quản lý, giám sát kiểm tra công việc.
 • Giao tiếp tốt.
 • Vi tính văn phòng.
 • Tiếng anh trình độ A.
Download biểu mẫu xây dựng bảng mô tả công việc