Giám đốc Nhân sự của Ngành F&B – Chuỗi cửa hàng – Siêu thị có gì đặc biệt hơn so với các ngành khác, bởi đặc thù của ngành này chính là hệ thống của họ có rất nhiều chi nhánh, nhân viên làm việc theo nhiều ca khác nhau, nhân viên trong hệ thống khá đông lại có nhiều dạng nhân viên khác nhau như: nhân viên chính thức thức, nhân viên thời vụ, sinh viên làm việc theo giờ… khiến cho việc quản lý nhân sự trở nên phức tạp hơn. Bên cạnh đó, vì đây là ngành dịch vụ, nên việc đào tạo cho nhân viên trong toàn hệ thống có cùng 1 văn hóa doanh nghiệp, cùng một cung cách phục vụ để đem đến sự hài lòng cho khách hàng nhất lại vừa thể hiện thương hiệu của hệ thống là một điều khó khăn cho Giám đốc Nhân sự…

Mo ta cong viec giam doc nhan su sieu thi 1Ngành F&B – Chuỗi cửa hàng – Siêu thị

Vì thế, để tìm được người phù hợp cho vị trí Giám đốc Nhân sự của ngành F&B, Chuỗi cửa hàng, siêu thị là một vấn đề nan giải cho các doanh nghiệp  hoạt động theo dạng hệ thống chuỗi.

Sau đây là một gợi ý cho một bảng Mô tả công việc để tuyển dụng Giám đốc Nhân sự

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

businessman hand choosing people icon as human resources concept

Mô tả công việc của giám đốc nhân sự

 

 • Hoạch định chiến lược, kế hoạch: 

 

 • Quản trị chiến lược:

+ Xây dựng, triển khai, đánh giá, đề xuất điều chỉnh chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

+ Xây dựng chiến lược phát triển Cơ cấu tổ chức Công ty (cơ cấu Công ty, bộ phận, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc) theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty.

 • Quản trị kế hoạch:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách mảng nhân sự hàng năm của Công ty, bao gồm: Định biên nhân sự, ngân sách tiền lương, tuyển dụng, quản lý KPIs,…

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách đào tạo nguồn nhân lực hàng năm của Công ty.

+ Xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch ngân sách hàng năm của các Đơn vị phụ trách.

 

 • Điều hành, quản lý vận hành:

 

 • Phân bổ mục tiêu/chỉ tiêu cho lãnh đạo các Đơn vị phụ trách theo kỳ (năm, quý, tháng).
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động của các Đơn vị phụ trách đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã được Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt.
 • Kiểm soát ngân sách tiền lương, chi phí đào tạo của Công ty hàng tháng, quý, năm của Công ty.
 • Kiểm soát ngân sách của các Đơn vị phụ trách trên cơ sở kế hoạch ngân sách của các Đơn vị phụ trách đã được Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt.
 • Quản lý nhân sự:

+ Xây dựng, triển khai các chính sách, quy định về phúc lợi của Công ty (quỹ lương, thưởng; chi trả lương, thưởng; …).

+ Xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống quản lý KPIs.

 • Quản lý đào tạo: Xây dựng mục tiêu, phương pháp/giải pháp thực hiện đào tạo phát triển toàn Công ty.
 • Quản lý rủi ro: 

+ Nhận diện, đo lường, đánh giá rủi ro mảng nhân sự, đào tạo (chính) và các mảng hoạt động khác của Công ty (nếu có).

+ Xử lý rủi ro (theo phân cấp), giám sát, quản trị Cơ sở dữ liệu sự kiện rủi ro mảng nhân sự, đào tạo của Công ty.

 • Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng

+ Thiết lập hệ thống quy trình nghiệp vụ mảng nhân sự, đào tạo của Công ty.

+ Giám sát tuân thủ, đánh giá và cải tiến quy trình mảng nhân sự, đào tạo của Công ty.

+ Quy hoạch hệ thống nội dung dữ liệu, tri thức chia sẻ trên hệ thống; Quản lý nội dung dữ liệu, tri thức mảng nhân sự, đào tạo.

 • Tổ chức thực hiện truyền thông nội bộ trong toàn hệ thống.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của các Đơn vị phụ trách.
 • Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành các Đơn vị/lĩnh vực:

+ Phòng Nhân sự (bao gồm Bộ phận nhân sự Miền Nam).

+ Phòng Đào tạo (bao gồm Bộ phận Đào tạo Miền Nam).

 

 

 • Phát triển, quản lý nguồn nhân lực:

 

 • Đánh giá chất lượng nhân sự; quy hoạch nguồn cán bộ của Công ty.
 • Quản lý hoạt động tuyển dụng và đào tạo, thu hút nhân tài của Công ty.
 • Xây dựng, triển khai các chính sách, chương trình, hoạt động nhằm gia tăng chỉ số gắn kết của nhân viên.
 • Xây dựng, phát triển tổ chức (môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp, quản lý thay đổi).
 • Xây dựng lộ trình nghề nghiệp và phát triển nhân sự, quản lý nhân tài của Công ty.
 • Tham gia quá trình tuyển chọn, đánh giá, xét lương, khen thưởng – kỷ luật, đề bạt, thuyên chuyển,…. đối với cán bộ, nhân viên trong Công ty và cán bộ, nhân viên trong các Đơn vị phụ trách.

 

 

 • Quan hệ đối nội, đối ngoại:

 

 • Đại diện cho Công ty làm việc với các cơ quan, ban ngành, đối tác,..trong phạm vi quyền hạn được giao.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

 

 • Báo cáo:

 

 • Thực hiện báo cáo định kỳ, phát sinh với Phó Tổng Giám đốc Vận hành/Tổng giám đốc Công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

mo ta cong viec giam doc nhan su sieu thi 3

Yêu cầu công việc giám đốc nhân sự

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành quản trị nhân lực.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các doanh nghiệp hoạt động trong ngành F&B, FMCG, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh theo mô hình chuỗi, siêu thị.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành hàng khác.

Các kỹ năng khác: 

 • Xây dựng tầm nhìn, định hướng và xây dựng chiến lược tốt.
 • Kỹ năng lập, theo dõi, thực hiện kế hoạch.
 • Lãnh đạo nhóm, tạo ảnh hưởng và phát triển nhân viên tốt.
 • Kỹ năng đào tạo, phát triển nhân sự.
 • Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá nhân sự.
 • Kỹ năng quản lý và giám sát nhân sự thực hiện công việc
 • Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt.
 • Khả năng tổ chức và khai thác hiệu quả các nguồn lực (tài chính, nhân lực, tài sản khác).

 

Tải Mẫu Mô tả công việc Giám đốc Nhân sự Ngành F&B, chuỗi, siêu thị