Giám đốc nhân sự – bạn là ai?

Giám đốc nhân sự – CHRO – viết tắt của Chief Human Resource Officer, là một quản lý cấp cao  chịu trách nhiệm điều hành quản lý nguồn nhân lực của một doanh nghiệp cũng như các hệ thống quản lý nhân sự khác, cụ thể hơn, CHRO  là người chịu trách nhiệm việc thiết kế và triển khai kế hoạch nhân sự tổng thể của công ty, kiểm soát các số liệu, báo cáo liên quan tới việc tuyển dụng, đào tạo – phát triển, chính sách đãi ngộ, thưởng phạt, quy chế cho nhân viên của công ty.
Mo ta cong viec giam doc nhan su 1

Giám đốc nhân sự là quản lý cấp cao điều hành quản lý nguồn nhân lực

Công việc chính của một Giám đốc nhân sự: 

 • Là người chịu trách nhiệm đưa ra kế hoạch/ chiến lược nhân sự tổng thể cho doanh nghiệp (cả ngắn hạn và dài hạn), trình bày kế hoạch với ban quản trị và toàn thể công ty.
 • Điều hành, quản lý đội nhóm, các phòng ban nhỏ trong bộ phận Nhân sự của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện để tối đa hóa phát triển tiềm năng con người, đảm bảo quyền lợi nhân sự, đảm bảo các vị trí trong doanh nghiệp là đủ để cả bộ máy vận hành tốt.
 • Phân tích và sắp xếp các số liệu cụ thể liên quan đến nhân sự bao gồm các số đo về KPIs, đánh giá năng lực nhân sự, tỷ lệ nghỉ việc, tuyển dụng nhân sự, các chỉ tiêu trong chính sách nhân sự của doanh nghiệp tương ứng với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tìm ra các kẽ hở về nhân sự trong doanh nghiệp (thiếu nhân sự, nhân sự thiếu năng lực, kiến thức hay thái độ làm việc), các vấn đề về sự thỏa mãn của nhân sự khi làm việc tại doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề này.
 • Hợp tác với các chuyên viên Nhân sự trong bộ phận để thực hiện tốt các nhiệm vụ phân tích và đánh giá. CHRO là người tổng hợp và bao quát nhưng khi cần thiết vẫn cần sát sao tiểu tiết công việc của chuyên viên.  
 • Hiểu rõ ngành nghề của doanh nghiệp, đưa ra đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự / phòng ban mới phù hợp với xu thế kinh doanh hiện đại, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ về nhân sự khác mà ban quản trị ủy nhiệm.

Mo ta cong viec giam doc nhan su 2

Công việc chính của giám đốc nhân sự

KPI công việc của Giám đốc nhân sự:

 • Tổng số CV / đợt tuyển dụng
 • Tỷ lệ ứng viên đạt yêu cầu
 • Chỉ số hiệu quả quảng cáo tuyển dụng
 • Thời gian để tuyển nhân viên
 • % ứng viên/phí tuyển dụng
 • Chỉ số hiệu quả các nguồn tuyển dụng
 • Mức thu nhập giờ công trung bình
 • Tỉ lệ chi phí lương
 • Tỷ lệ báo cáo an toàn lao động
 • Tỷ lệ nhân viên đào tạo
 • Tỷ lệ vòng quay nhân viên
 • Tỷ lệ vòng đời nhân viên
 • Tuổi trung bình của lực lượng lao động

Yêu cầu công việc: 

 • Tốt nghiệp các ngành liên quan tới Nhân lực, Quản trị và các ngành liên quan khác.
 • Cần có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự với các vị trí tương đương Giám đốc Nhân sự, Trưởng phòng Tuyển dụng, Trưởng phòng Đào tạo và Phát triển hay Trưởng phòng chế độ – chính sách tại doanh nghiệp.
 • Khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm.
 • Có kinh nghiệm triển khai các chiến lược, kế hoạch Nhân sự (chiến lược Nhân sự, kế hoạch Đào tạo, Chính sách – Quy chế  trong doanh nghiệp) ngắn và dài hạn.
 • Khả năng thuyết trình tốt.
 • Kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề nội bộ, khả năng làm việc 1-1 tốt.
 • Xây dựng, Thấu hiểu và duy trì văn hóa doanh nghiệp.   
 • Nhạy bén trong nắm bắt xu thế kinh doanh để tuyển dụng, bổ nhiệm các nhân sự mới, phù hợp với điểm khuyết thiếu của doanh nghiệp.
 • Am hiểu về công nghệ sử dụng trong việc Quản trị Nhân sự: các công cụ, ứng dụng, phần mềm Quản lý nhân sự

Mo ta cong viec giam doc nhan su 3

Yêu cầu công việc của giám đốc nhân sự

Năng lực cần có: 

 • Knowledge – Kiến thức về Quản trị Nguồn Nhân lực, 
 • Knowledge – Kiến thức về Luật Lao Động và những kiến thức liên quan 
 • Knowledge – Hiểu biết về Quản trị Doanh nghiệp và Kinh Doanh
 • Skil – Kỹ năng lãnh đạo
 • Skil – Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm
 • Skil – Kỹ năng thương lượng và thuyết phục
 • Skil – Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Skill – Kỹ năng ra quyết định
 • Skil – Kỹ năng giao tiếp
 • Skill – Kỹ năng thuyết trình
 • Skil – Kỹ năng đào tạo
 • Skil – Kỹ năng quản trị rủi ro
 • Skil – Kỹ năng quản trị thay đổi
 • Skil – Kỹ năng quản trị xung đột
 • Skil – Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
 • Skil – Kỹ năng tạo ảnh hưởng và tạo động lực
 • Skil – Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ
 • Skil – Kỹ năng lập kế hoạch và ủy thác công việc
 • Skill – Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo 
 • Attitude – Tư duy tích cực
 • Attitude – Tư duy chiến lược
 • Attitude – Chính trực
 • Attitude – Nhạy bén
 • Attitude – Bảo mật kinh doanh 

Tải bảng Mô tả công việc vị trí Giám đốc Nhân sự – Mẫu chung