Phần 1: khảo sát độ hài lòng về môi trường làm việc

 

Thang điểm 1-5:   3 chấp nhận được  ;   5. tuyệt hảo   ;    nếu dưới 3, vui lòng cho đề xuất

Nhóm câu hỏi về môi trường làm việc Tên câu hỏi Thang điểm Góp ý cải tiến
Nơi làm việc có đáp ứng nhu cầu cơ bản ? Ánh sáng ok?
Nhiệt độ ok ? (ko quá nóng hay quá lạnh)
Nhà vệ sinh ok
Nước uống ok
Nơi làm việc có … Sạch sẽ gọn gàng
Thuận tiện trao đổi
Không làm mất tập trung
Công cụ làm việc Máy tính & mạng ok ?
Dụng cụ chuyên môn ok ?
Văn phòng phẩm OK ?
Cơ sở vật chất dùng chung Bếp ăn (khu vực sh chung) thoải mái, thân thiện
Dễ tiếp cận phòng họp để sử dụng cho các mục tiêu

 

Phần 2: khảo sát độ hài lòng về chế độ phúc lợi

 

Vui lòng cho điểm theo thang điểm từ 1 đến 5 cho 4 tiêu chí: Minh bạch | Công bằng | Hấp dẫn | Được thực thi tốt

Tên câu hỏi về hệ thống lương thưởng Minh bạch Công bằng Hấp dẫn Được thực thi tốt
Khung lương cơ bản
Phụ cấp trách nhiệm và các loại phụ cấp công việc
Các loại phụ cấp khác, thưởng lễ tết
Thưởng theo thành tích

 

Phần 3: khảo sát độ hài lòng về văn hóa doanh nghiệp

 

Tên câu hỏi về văn hóa doanh nghiệp Không Không biết Góp ý cải tiến
Bạn có biết được VHDN của mình là gì ( thể hiện qua các thái độ cần có )
Bạn có thấy VHDN mình khác biệt so với cty khác …
Bạn có tự hào về VHDN của mình
Thấy VHDN hiện diện trong trong sự phối hợp giữa các bộ phận
.. trong thái độ manager
.. trong các qui định, nguyên tắc trong cty
Bạn có thể VHDN mình được định kì truyền thông trong nội bộ
Bạn có thể VHDN mình được hiện diện trong các NV mới