Mẫu báo cáo quản trị nhân sự:  Báo cáo theo dõi chi phí tăng ca

Nội dung: so sánh chi phí phải trả cho việc tăng ca của nhân viên, đối chiếu với số liệu 3 tháng trước đó và 3 tháng cùng kỳ trong năm trước.

Lợi ích: giúp nhà quản trị dễ dàng phát hiện trường hợp phát sinh chi phí đột biến.

Mục tiêu: kiểm soát chi phí, gia tăng lơi nhuận

Tham khảo phần mềm nhân sự HRPRO7

Mẫu báo cáo quản trị nhân sự:  Báo cáo theo dõi tỉ lệ các khoản lương

Nội dung: so sánh tỉ lệ giữa lương cơ bản (chi phí lương cố định) và thưởng, lương tăng ca  ( chi phí biến động) …

Lợi ích: giúp nhà quản trị đưa ra tỉ lệ lương thưởng hợp lý để kích thích năng suất, đồng thời vẫn đảm bảo tiết kiệm chi phí.

Mục tiêu: kiểm soát chi phí, gia tăng lơi nhuận

Tham khảo phần mềm nhân sự HRPRO7

Mẫu báo cáo quản trị nhân sự:  Báo cáo theo dõi thời gian đi trễ về sớm ( của từng cá nhân / từng bộ phận)

Nội dung: theo dõi thời gian đi trễ về sớm của từng đối tượng, trong vòng 30 ngày liên tiếp. Sự thay đổi có thể dễ dàng nhận ra khi nhìn vào số liệu của 30 ngày.

Lợi ích: giúp nhà quản trị dễ nhận ra sự thay đổi trong thời gian đi trễ / về sớm của nhân viên. Đây là một chỉ báo quan trọng báo trước dấu hiệu nghỉ việc.

Mục tiêu: Tăng sự gắn kết của nhân viên.

Và nhiều loại báo cáo khác

 

Tham khảo phần mềm nhân sự HRPRO7