Có vẻ như các nhà sản xuất đồ uống có đường và hiệp hội liên quan đã tung ra nhận thức sai lầm này.

Trong vòng 30 năm qua, béo phì ngày càng gia tăng, mặc cho những hoạt động thể chất của con người được cải thiện. Vậy mà chúng ta cứ hay đổ lỗi cho vấn đề này đến từ việc lười vận động. Liệu có điều gì mờ ám khiến ai cũng tự nhận trách nhiệm về mình?

Trong một nghiên cứu mới đây, các chuyên gia y tế chỉ ra rằng chế độ ăn quá nhiều đường mới là nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng béo phì hiện nay. Bạn có thể đổ lỗi cho các công ty thực phẩm thay vì bản thân lười tập thể dục. Có vẻ như chúng ta đã đều bị họ lừa.

Chế độ dinh dưỡng phải chịu trách nhiệm chủ yếu cho bệnh tật. Nó còn gây nhiều ảnh hưởng hơn cả việc uống rượu, hút thuốc lá và lười tập thể dục kết hợp lại. Điều này được rút ra từ một nghiên cứu mới trên Tạp chí Y học thể thao, Vương Quốc Anh Xem thêm

Có vẻ như các nhà sản xuất đồ uống có đường và hiệp hội liên quan đã tung ra nhận thức sai lầm này.

Trong vòng 30 năm qua, béo phì ngày càng gia tăng, mặc cho những hoạt động thể chất của con người được cải thiện. Vậy mà chúng ta cứ hay đổ lỗi cho vấn đề này đến từ việc lười vận động. Liệu có điều gì mờ ám khiến ai cũng tự nhận trách nhiệm về mình?

Trong một nghiên cứu mới đây, các chuyên gia y tế chỉ ra rằng chế độ ăn quá nhiều đường mới là nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng béo phì hiện nay. Bạn có thể đổ lỗi cho các công ty thực phẩm thay vì bản thân lười tập thể dục. Có vẻ như chúng ta đã đều bị họ lừa.

Chế độ dinh dưỡng phải chịu trách nhiệm chủ yếu cho bệnh tật. Nó còn gây nhiều ảnh hưởng hơn cả việc uống rượu, hút thuốc lá và lười tập thể dục kết hợp lại. Điều này được rút ra từ một nghiên cứu mới trên Tạp chí Y học thể thao, Vương Quốc Anh Xem thêm