Không phải lúc nào những tặng phẩm hữu hình cũng là món quà tốt nhất để khen thưởng và động viên cho nhân viên. Những câu nói: “Này! Bạn làm tốt đấy, “Cảm ơn bạn, ý tưởng rất hay”, “Cảm ơn, bạn làm thật tốt”… cũng là một cách khen thưởng thuyền xuyên dành cho nhân viên của bạn. Cách khen thường này giúp cho nhân viên cảm thấy mình được trọng dụng và “nở mày nở mặt” với những đồng nghiệp khác. Và cách khen thưởng phi tiền tệ này nên được sử dụng nhiều ở những công ty có nguồn tài chính eo hẹp.

khen ngoi nhan vien

 

Dường như chúng ta tự giới hạn mình bằng hình thức khen thưởng khi quan niệm phần thưởng phải bằng “hiện vật” mà quên đi rằng những lời khen trong lúc làm việc là một phần thưởng không kém phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc. Ở một số công ty mặc dù quỹ lương chẳng đáng là bao nhiêu vậy mà các nhà quản lý phải mất hàng giờ để ngồi đánh giá xếp bậc từng nhân viên một. Song, có một điều không thể phủ nhận là chẳng có ai hài lòng với “chiếc bánh” bé xíu này. Nếu bạn thiếu tiền mặt để làm việc đó, tại sao bạn không thử khuyên khích nhân viên bằng hình thức phi tài chính này. Tiền, hiện vật khi được sử dụng đúng sẽ có tác dụng khuyến khích rất lớn, song những khen thưởng phi tiền tệ cũng đem lại cho bạn rất nhiều lợi thế. Một lời nói đơn giản nhưng có thể mang lại hiệu quả cao.

Không chỉ dừng lại ở những lời khen ngợi trực tiếp, bạn cũng có thể khen ngợi nhân viên bằng cách viết ra giấy và đặt lên bàn của họ hoặc bằng văn bản. Có thể làm như vậy họ sẽ giữ lại và luôn nhắc họ làm tốt công việc của mình. Nhưng đừng quên trình bày rõ ràng về những gì bạn cảm ơn họ.

Qua cách hành động này bạn tạo nên một văn hóa ứng xử giữa mọi người trong công ty. Điều này sẽ chóng lan truyền đi khi những nhân viên của bạn cũng ứng xử tốt với những khách hàng của bạn. Vậy, “lời nói chẳng mất tiền mua…” ngại gì bạn không dành cho những nhân viên những lời khen ngợi chân thành.