Lên kế hoạch đào tạo

3 hoạt động chính của kế hoạch đào tạo

I. Chương trình đào tao ngoài

Hoạt động này tốn nhiều chi phí, và nếu hoạch định không khéo thì đào tạo không phục vụ đượt sát mục tiêu của tổ chức. Nên sử dụng mô hình này cho các vị trí cấp quản lý trở lên, và đào tạo kỹ năng cơ bản, vd:

 • Đào tạo kỹ năng quản lý cấp trung
 • Đào tạo kỹ năng quản trị chiến lược
 • Đào tạo về BSC, KPI ..
 • Đào tạo xây dựng hệ thống thang bảng lương …

II. Kế hoạch đào tạo nội bộ toàn công ty

Đây là chương trình đào tạo chéo giữa các bộ phận, vd:

 • Bộ phận kỹ thuật đào tạo thông tin về sản phẩm cho sales
 • Bộ phận sales đào tạo kỹ năng giao tiếp khách hàng cho kỹ thuật
 • Bộ phận kế toán đào tạo qui trình, các loại biên bản giấy tờ cho các bộ phận khác …

Hoạt động đào tạo này thường không gây tốn kém, nhưng rất hiệu quả. Nhưng việc quản lý phải được thực hiện một cách hiệu quả.

III. Kế hoạch đào tạo nội bộ của từng bộ phận

Đây là hoạt động đào tạo huấn luyện ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của các bộ phận. Hoạt động này gồm:

 • Nhân viên trong bộ phận gặp mặt định kì ( tốt nhất là 2 tuần / lần ) để chia sẻ các kinh nghiệm mới, và lưu trữ lại vào thư viện kiến thức
 • Nhân viên cũ huấn luyện cho nhân viên mới và báo cáo lại kết quả công việc

Bộ phận nhân sự / ban đào tạo cần có chuyên môn huấn luyện tốt, nhằm hỗ trợ cho các bộ phận chuyên môn thực hiện hoạt động đào tạo này

Những khó khăn trong quá trình thực hiện

 • Không có đủ ngân sách để đào tạo tất cả các kỹ năng cần thiết
 • Không biết ngân sách đào tạo bao nhiêu là đủ
 • không biết cách đo lường hiệu quả đào tạo thế nào
 • Làm sao thuyết phục ban giám đốc về ngân sách đào tạo
 • Đặt mục tiêu KPI cho ban đào tạo thế nào

Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

Nên

 • Phải có kết quả phân tích nhu cầu đào tạo: ai – cần đào tạo kỹ năng gì – mức độ ưu tiên thế nào
 • Những kiến thức về sản phẩm, qui trình công việc phải được đào tạo nội bộ
 • Lắng nghe đề xuất của các trưởng bộ phận
 • Có phụ cấp trách nhiệm cho công việc đào tạo
 • Trong công ty nhỏ, thay vì có phòng đào tạo fulltime, thì Thành lập ban đào tạo với các thành viên từ nhiều phòng ban khác nhau

Không nên

 • Xem việc đào tạo là trách nhiệm riêng của bộ phận nhân sự