7 việc cần làm để thăng tiến

  1. Hiểu về các nguyên tắc để được dễ dàng thăng tiến
  2. Biết cách làm sao để cấp trên chú ý đến mình
  3. Quản lý mối quan hệ với sếp
  4. Duy trì tinh thần học – học nữa – học mãi
  5. Học kỹ năng bán hàng
  6. Làm việc chung với những người nổi bật
  7. Xây dựng những mối quan hệ hữu ích

Tránh những cạm bẫy trong quản lý

Tham khảo thêm các định nghĩa về năng lực để dễ dàng phát triển các kỹ năng cần có để thăng tiến

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.