Cổ nhân có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, nên họ rất coi trọng việc nhìn người để kết giao. Việc kết giao bạn bè, tìm kiếm bạn đời, hay bạn hàng, đối tác làm ăn… thì người đó đều có ảnh hưởng đến cả đời bạn. 

Sau đây là 7 quy tắc tựa như vàng ngọc của người xưa để lại cho người đời sau, giúp người đời sau có quy chuẩn để đối chiếu, không nhìn lầm người khi kết giao.

1. Việc đầu tiên là xem lễ nghĩa

Có câu “Tiên học lễ”. Một người sau khi thành công, phát đạt, phải nhìn vào ngôn hành cử chỉ của họ, xem có phải hay không là người khiêm tốn có lễ tiết, lễ phép, có hiểu biết những quy tắc cơ bản hay không. Xem thêm