Luôn có một phần trong con người chúng ta, một giọng nói cố gắng nói rằng chúng ta tệ hại thế nào. Bạn biết nó ở đó và tôi cũng vậy, nhưng nếu để giọng nói đó sai khiến cuộc đời mình thì bạn sẽ là kẻ thua cuộc. Chính giọng nói đó ngăn mọi người không dám tạo dựng các start-up, khiến chúng ta để những trang blog mốc meo, bỏ lại những cuốn tiểu thuyết dở dang và khiến chúng ta luôn trong cảm giác tồi tệ. Loại bỏ suy nghĩ tiêu cực, đương đầu với những ý nghĩ quấy rối này trong đầu không phải việc dễ dàng. Dù là khó khăn nhưng nếu học cách xử lý chúng, luôn có một cơ hội, một khả năng cho phép bạn đạt được hầu như bất cứ thứ gì trong đời. Xem thêm