Ủy thác hiệu quả hơn 

Việc ủy thác hiệu quả sẽ giúp bạn bớt đi công việc, và chỉ tập trung vào những việc quan trọng của mình.

Rèn kỹ năng cân bằng 

Thực hành kỹ năng cân bằng cuộc sống, giúp bạn cân bằng giữa thành tích công việc và niềm vui hàng ngày

  • Hiểu về lý thuyết
  • Luyện tập thói quen mỗi ngày

Lên kế hoạch cho sự tiến bộ  

Dành thời gian để thực hiện những hoạn động Growth Hacking, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

  • Đào tạo nhân viên
  • Xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn & qui trình làm việc
  • Xây dựng những qui định