Để trở thành một chiến binh nơi công sở, không nên kéo dài thời gian làm việc liên tiếp. Để đạt năng suất cao nhất, chỉ nên lao động 52 phút rồi nghỉ ngơi 17 phút. Đây là đề xuất của một doanh nghiệp tại Latvia, điều mà không phải ông chủ nào cũng đồng ý.

Sau nhiều giờ làm việc liên tục, chúng ta biết rằng mình cần phải để cho bộ não nghỉ ngơi. Đó được gọi là cách làm việc thông minh.

Phương pháp trên đã được chứng minh thực tế tại Draugiem Group, một doanh nghiệp Latvia.Lãnh đạo của doanh nghiệp này đã cho công bố nghiên cứu đó trên trang mạng của tạp chí Fast Compagny. Xem thêm