Nội dung chính

 • Tạo thiện cảm nhờ ấn tượng về sự thân thiện
 • Chuyên nghiệp & thân thiện với kỹ năng giao tiếp bằng email

#648 - kỹ năng tạo thiện cảm & ấn tượng chuyên nghiệp (6)

#648 - kỹ năng tạo thiện cảm & ấn tượng chuyên nghiệp (7)

#648 - kỹ năng tạo thiện cảm & ấn tượng chuyên nghiệp

 

Trở nên chuyên nghiệp & thân thiện hơn với kỹ năng giao tiếp email

 

NÊN

Có chữ ký thể hiện quan điểm sống của mình

 • Có câu chúc cuối cùng
 • Không dùng auto respond
 • Mở ra, đọc, nếu ko phản hồi được thì cũng trả lời “đã nhận được và sẽ phản hồi vào lúc … “, trả lời trong vòng 1 buổi / ngày
 • Khi có nội dung nào trong file đính kèm, nên copy vào nội dung trong email
 • Tiêu đề rõ ràng, [ ] giúp search email được dễ
 • Hành động cụ thể (nếu có)

KHÔNG NÊN

 • Tranh luận bằng email, ai đúng ai sai
 • Ngâm email quá 2 ngày mà không có phản hồi tối thiểu
 • Tiêu đề chung chung
 • VIẾT HOA KIỂU TÁT VÀO MẶT
 • Tiêu đề không ăn nhập với nội dung