Trong quy trình tuyển dụng của các tổ chức, phỏng vấn tuyển dụng được xem là khâu quan trọng nhất để đánh giá ứng viên có thật sự phù hợp với vị trí cần tuyển hay không. Một cuộc phỏng vấn được xem là thành công khi cả hai bên (nhà tuyển dụng và ứng viên) đều thu nhận được những thông tin mình cần ở cuối cuộc phỏng vấn. Với ứng viên, đó là lương bổng, điều kiện làm việc, cơ hội thăng tiến … tại tổ chức. Đối với nhà tuyển dụng (NTD), đó là sự hiểu biết  về công việc; sự nhiệt tình; điểm mạnh, điểm yếu … của ứng viên và cuối cùng  là tìm được ứng viên phù hợp nhất với vị trí cần tuyển dụng.

Phỏng vấn là một trong những kỹ năng quan trọng giúp nhà tuyển dụng chọn được ứng viên phù hợp với doanh nghiệp  mình giữa hàng trăm ứng  viên “thường thường  bậc trung” khác. Đây là một nghệ thuật. Phỏng vấn thành công đòi hỏi nhà tuyển dụng biết cách đặt câu hỏi thích hợp, lắng nghe ứng viên trả lời và làm cho họ nói thật về khả năng và quan điểm của mình. Đó chính là nền tảng giúp bạn chọn đúng người tài.

Chương trình đào tạo “Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng”sẽ trang bị học viên những tư duy và  và  nhận thức cốt  lõi về  vấn đề phỏng vấn đồng thời biết  cách phỏng  vấn để tuyển chọn được các vị trí trong doanh nghiệp một cách hiệu quả.

   Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận trong doanh nghiệp, các nhân viên/chuyên viên nhân sự phụ trách tuyển dụng

   Những người đã có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp và có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

  Chương trình không phù hợp với các đối tượng học sinh sinh viên, những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể :

  Nhận rõ tầm quan trọng của việc phỏng vấn ứng viên trong phỏng vấn tuyển dụng

  Hiểu và có thể vận dụng các phương pháp phỏng vấn hiệu quả và chuyên nghiệp

  Biết cách đánh giá ứng viên một cách khoa học và khách quan

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp

   Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận trong doanh nghiệp, các nhân viên/chuyên viên nhân sự phụ trách tuyển dụng

   Những người đã có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp và có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG

 


Notice: Undefined index: viewedExitPopupWP in /home/quafaa6e/public_html/wp-content/plugins/exit-popup/exit-popup.php on line 157