1. Năng suất bởi đơn hàng:

 • Công thức: Tính năng suất theo từng đơn hàng.
 • Mục đích: so sánh giữa các đơn hàng với nhau, xác định độ khó của từng đơn hàng và bạn sẽ tìm ra nguyên nhân tại sao một đơn hàng có năng suất cao hay thấp.
Stt Số oder Chuyền Đơn vị Năng suất Lý do

2. Năng suất theo cá nhân:

 • Năng suất cá nhân là số lượng sản phẩm của mỗi cá nhân làm trong một đơn vị thời gian.
 • Thông qua chỉ tiêu này, bạn sẽ biết công nhân nào làm hiệu quả.
 • Lưu ý: số lượng sản phẩm được tính là sản phẩm đạt chất lượng. Có những công nhân năng suất cao nhưng tỷ lệ hàng hư cao hơn rất nhiều.

Giải pháp kiểm soát ra vào

SmartAC4.0 là giải pháp kiểm soát ra vào cho các nhà máy sản xuất giúp kiểm soát tất cả những ai ra vào các khu vực trong nhà xưởng. KSRV

3. Năng suất theo bộ phận:

 • Năng suất theo bộ phận được tính theo số sản phẩm bộ phận đó theo thời gian.
 • Có những bộ phận sản phẩm được làm bởi riêng từng cá nhân hoặc có thể là sản phẩm do cả bộ phận làm ra.
 • Năng suất theo bộ phận là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả làm việc của cá bộ phận và người quản lý bộ phận đó.

4. So sánh năng suất:

 • So sánh năng suất giúp bạn biết mình đang đứng ở đâu để tìm ra giải pháp phù hợp cho công ty của bạn.
 • Bạn nên so sánh năng suất theo các góc độ nào?
 • Giữa các cá nhân với nhau
 • Giữa các bộ phận với nhau
 • Giữa công ty với các đơn vị trong ngành và các công ty khác trên thế giới.

Thư viện KPI

Xem KPI của các bộ phận khác:

 • KPI bộ phận nhân sự
 • KPI bộ phận marketing
 • KPI bộ phận Sale
 • KPI bộ phận Tài chính