Số lượng doanh nghiệp và cơ sở sản xuất hiện ngày càng tăng, thế nhưng quy định đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) tại các xí nghiệp, nhà máy, công trường vẫn chưa được các đơn vị chủ quản quan tâm. Việc này không những gây hại cho sức khỏe công nhân, mà còn là nguyên nhân của hàng loạt vụ tai nạn lao động (TNLĐ) thương tâm. Do đó việc áp dụng KPI cho an toàn lao động không chỉ để thể hiện nghiêm ngặt các nội quy lao động mà còn đảm bảo về chất lượng hoạt động trong doanh nghiệp.Cùng tham khảo mẫu KPI về an toàn lao động dưới đây để có được 1 chính sách tốt nhất áp dụng cho doanh nghiệp của mình:

KPI về an toàn lao động

1.      Tỷ lệ báo cáo an toàn lao động

–          Tỷ lệ này được đo lường bằng số tai nạn lao động trong một tháng của mỗi bộ phận sản xuất.

2.      Tỷ lệ thời gian mất mát do an toàn lao động

–          Tổng thời gian mất mát của tất cả các chức danh liên quan đến 1 tai nạn lao động. Bạn tổng hợp toàn bộ thời gian mất mát lại.

–          Tổng chi phí liên quan đến thời gian mất mát gồm chi phí mất đi và chi phí xử lý an toàn lao động

3.      Tỷ lệ chi phí mất do ATLD:

–          Chi phí mất do an toàn lao động = số sản phẩm bị mất * đơn giá (của người liên quan) + chi phí xử lý an toàn lao động.

–          Bạn theo dõi chi phí này ở các bộ phận khác nhau và so sánh theo từng tháng để có các biện pháp thích hợp.

4.      Thời gian huấn luyện ATLD

–          Bạn phải tính thời gian huấn luyện theo từng cá nhân và theo các hạng mục khác nhau để xem xét thời gian huấn luyện đã đủ hay chưa?

Download biểu mẫu KPI

Nguồn: HrLink