KPIs vs KRIs  Hiện nay nhiều người đang nhầm lẫn giữa KPIs & KRIs. KPIs là Key Performance Indicators ( chỉ số thể hiện kết quả của các chỉ tiêu chiến lược) còn KRIs là Key Result Indicators ( chỉ số thể hiện kết quả quan trọng ). Nhiều người sử dụng KPIs để đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh và đánh giá nhân viên, thực ra đó chính là sử dụng những KRIs. Trong một vài trường hợp, điều này cũng đúng vì một số KRIs cũng đóng vai trò là KPIs. Trong các nội dung này, chúng tôi cũng sẽ tạm gọi những KRIs là KPIs theo cách mà nhiều người vẫn nghĩ ( thuận theo số đông). Nếu bạn muốn thực sự tham khảo về KPI, vui lòng xem nội dung Strategic KPIs.
Download tài liệu này

Email: Tên tài liệu Họ & Tên

Giới thiệu phần mềm quản lý KPI

Bài viết mới nhất về KPIs

KPI về sản phẩm lỗi

1. Tỷ lệ phải làm lại – rework Tỷ lệ phải làm lại là số sản phẩm làm hư phải sửa lại theo yêu cầu. Tỷ lệ này phản ảnh thời gian mất mát của công ty do công nhân phải làm lại sản phẩm, công đoạn. Các loại tỷ lệ làm lại: a. Tỷ lệ làm lại của các công nhân trong một bộ...

KPI về đơn hàng

1. Giá trị order tối thiểu: Là giá trị tối thiểu mà tại đó bạn mới ký đơn hàng để đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận đặt ra. Kiểm tra thường xuyên tỷ lệ này hàng tháng, bạn biết rằng các trường hợp order có số lượng dưới mức yêu cầu và bộ phận ký order phải giải trình. 2. Giá...

KPI về năng suất

1. Năng suất bởi đơn hàng: Công thức: Tính năng suất theo từng đơn hàng. Mục đích: so sánh giữa các đơn hàng với nhau, xác định độ khó của từng đơn hàng và bạn sẽ tìm ra nguyên nhân tại sao một đơn hàng có năng suất cao hay thấp. Stt Số oder Chuyền Đơn vị Năng suất Lý...

KPI về bảo trì

1. Số lần không phục vụ được: Công thức: = số lần không phục vụ được/tổng số lần phục vụ hoặc đơn thuần là tổng số lần không phục vụ được (nếu bạn không đo lường được tổng số lần phục vụ). Số lần không phục vụ được biểu hiện mức độ đáp ứng yêu cầu của bộ phận bảo trì....

KPI về chỉ số thanh toán

1. Chỉ số thanh toán hiện hành:  Đây là chỉ số đo lường khả năng doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Công thức tính chỉ số thanh toán hiện hành=   Chỉ số này càng thấp ám chỉ doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn đối với việc thực hiện các...

KPI về chỉ số quản lý nguồn vốn

1. Vòng quay tổng tài sản:  Chỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tổng tài sản . Chỉ số này bằng 3 có nghĩa là : với mỗi đô la được đầu tư vào trong tổng tài sản, thì công ty sẽ tạo ra được 3 đô la doanh thu. Các doanh nghiệp...

KPI về chỉ số đầu tư

1. Hệ số giá trên thu nhập một CP: P/E P/E là hệ số dùng đánh giá đo lường mối liên hệ giữa thu nhập hiện tại và giá mỗi CP, hay cho biết NĐT sẵn sàng trả giá cho mỗi CP cao hơn  mức thu nhập hiện tại bao nhiêu lần. Theo quan điểm "bảo thủ", P/E dưới 10 thì nên mua....

KPI về thị phần

1. Thị phần của công ty so với toàn bộ thị trường:  Đó chính là tỷ lệ % giữa doanh số của công ty so với doanh số của toàn ngành. Thị phần của công ty so với phân khúc mà nó phục vụ: đó là tỷ lệ % giữa doanh số của công ty so với doanh số của toàn phân khúc. 2. Thị...

Đăng ký để nhận tài liệu cập nhật mới nhất về chủ đề KPI 

Email: Tên chủ đề Họ & Tên