KPI là gì ?

KPI, viết tắt cho Key Performance Indicators – chỉ số thể hiện kết quả tiến trình làm việc, được nhiều người sử dụng như là thước đo cho các mục tiêu công việc. Thay vì đặt các mục tiêu theo kiểu chung chung, như “cố gắng đạt hiệu quả trong chăm sóc khách hàng”, chúng ta sử dụng  KPI “tỉ lệ hài lòng của khách hàng đạt trên 90%” để cụ thể hóa mục tiêu này.

What 

vì sao nhiều người quan tâm đến KPI?

KPI được nhiều người thích sử dụng, với các mục tiêu:

  • Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
  • Định hướng khi giao việc cho nhân viên
  • Định hướng cho các hoạt động quản trị của công ty

Why 

một hệ thống KPI hiệu quả sẽ đem đến cho doanh nghiệp nhiều lợi thế

Cơ sở khen thưởng

Làm cơ sở để khen thưởng – thúc đẩy tinh thần làm việc

Cơ sở để đào tạo

Làm cơ sở để xác định nội dung đào tạo

Cơ sở để bổ dụng

Làm cơ sở để lên kế hoạch bổ dụng  

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Khiến nhân viên hành xử theo văn hóa doanh nghiệp

một hệ thống KPI KHÔNG hiệu quả sẽ đem đến rất nhiều RỦI RO cho doanh nghiệp

Mất thời gian

Mất nhiều thời gian vào giấy tờ, đo lường

Giảm hiệu quả

Hiệu quả làm việc không được cải thiện, thậm chí đi xuống

Đội ngũ thờ ơ

Nhân viên không quan tâm đến việc đánh giá & mất đi động lực làm việc

Nhân sự ra đi

Nhiều người sẽ ra đi, đặc biệt là những người giỏi

Cần yếu tố nào để ứng dụng KPI hiệu quả?

Thư viện các KPI

Tham khảo thử một phần thư viện các KPI

Bạn có thể tham khảo một vài KPI về đánh giá nhân sự ở khung dưới đây. Trang web này hoạt động tốt nhất trên máy tính va laptop

Kinh nghiệm ứng dụng KPI

Tham gia buổi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng KPI

Một buổi chia sẻ trong 2h, tại TpHCM, sẽ giúp bạn có thêm góc nhìn toàn cảnh về quá trình xây dựng hệ thống KPI, và tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian sau này

Đăng ký sớm để giữ chỗ

Công nghệ giúp vận hành KPI

Dùng thử phần mềm đánh giá nhân viên & quản lý KPI

Giúp bạn tổ chức Đánh giá hiệu quả: chính xác – giảm cảm tính – ít tốn thời gian

Dùng thử miễn phí