1. Hiệu quả bài pr, thông cáo báo chí

 • Chỉ số này phản ánh các đơn vị truyền thông đã đăng tải nội dung thông điệp có hiệu quả hay không?
 • Mỗi bài pr bạn liệt kê ra các ý quan trọng mà bạn muốn truyền thông và cho điểm trọng số vị trí quan trọng của ý đó. Tổng trọng số là 10.
 • Bạn đánh giá xem báo nào đã đăng tải đúng bao nhiêu ý, ví dụ 3 ý thì bạn cộng các điểm lại.
 • Tiếp đó bạn đánh giá nội dung thuyết phục của bài đó. Thang điểm là 10.
 • Điểm trung bình hiệu quả của báo đó = (điểm nội dung + điểm thuyết phục)/2.
 • Bạn đánh giá trọng số mức độ quan trọng của tất cả các tờ báo mà bạn tham gia, tổng trọng số là 10.
 • Nhân trọng số với điểm hiệu quả và cộng tất cả lại / 100.

2. Thăm dò dư luận

 • Mục đích là tiến hành thăm dò sự hiểu biết đúng đắn khách mời và các đại lý, nhà phân phối đã đọc thông cáo báo chí trên báo.
 • Việc tìm hiểu chia nên chia làm 2-3 kỳ,  lý do là chương trình Pr có tác động lâu dài, số liệu thu nhập chỉ mang tính tạm thời.

3. Mức độ biết đến doanh nghiệp thông qua những chương trình quan hệ công chúng đã làm.

 • Đo lường kết quả trước và sau khi thực hiện chương trình PR áp dụng cho những công việc có kết quả dễ đo lường

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty.


ezHR App

4. Mức độ biết đến sản phẩm thông qua những chương trình quan hệ công chúng đã làm 

 • Đo lường kết quả trước và sau khi thực hiện chương trình PR áp dụng cho những công việc có kết quả dễ đo lường

5. Nhận thức của khách hàng và công chúng về hình ảnh của sản phẩm và doanh nghiệp

 • Đo lường kết quả trước và sau khi thực hiện chương trình PR áp dụng cho những công việc có kết quả dễ đo lường

6. Phản hồi ý kiến của đối tượng

 • Các đối tượng có thể viết bài nói về cảm nghĩ gởi đến báo chí
 • Lượng người gọi ĐT đến công ty nhằm biết thêm thông tin
 • Lượng khách hàng phàn nàn về thông tin công ty

Thư viện KPI

Xem KPI của các bộ phận khác:

 • KPI bộ phận nhân sự
 • KPI bộ phận marketing
 • KPI bộ phận Sale
 • KPI bộ phận Tài chính
Xem thêm