KPI CHO NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

KPI là gì?

Giải thích khái niệm và tầm quan trọng của chỉ số KPI, Tinh Hoa Solutions đã có bài viết đề cập đến KPI theo từng vị trí và một số vấn đề liên quan.

KPI (Key Performance Indicator) tạm giải thích nhanh là chỉ số đánh giá tình trạng của công việc phản ánh lên được hiệu quả của công việc đó, công việc đánh giá này dựa trên các tiêu chí do một bộ phận chức năng hoặc cá nhân để thực hiện mục tiêu công việc chung của tập thể, của công ty.

Phần mềm KPI

Dùng thử miễn phí

KPI cho nhân viên kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng đối với hệ thống bán hàng của các doanh nghiệp. Công việc hằng ngày của nhân viên kỹ thuật là tiếp nhận, hỗ trợ kiểm tra và khắc phục những sự cố về các sản phẩm được bán ra tại các cửa hàng mà khách hàng không thể tự làm được.

Bên cạnh đó, bảng mô tả công việc nhân viên kỹ thuật sẽ giúp các nhân viên hình dung được mục đích, tiêu chuẩn và nhiệm vụ cần phải thực hiện khi tham gia công việc của một nhân viên kỹ thuật.

Bảng mô tả công việc sẽ được thiết lập một cách khác nhau ở mỗi công ty, doanh nghiệp, tập thể khác nhau mà cụ thể sẽ bao gồm những phần cơ bản như: Thông tin chung, Mục đích công việc, Nhiệm vụ cụ thể, Tiêu chuẩn,…

Việc đánh giá chính xác công việc thực hiện của nhân viên kỹ thuật trong công ty thường do Trưởng phòng Kỹ thuật hoặc theo bộ tiêu chí khác của cấp trên như Ban Giám Đốc, Ban Quản lý đề xuất xuống cho từng bộ phận của công ty. Việc đánh giá thực hiện công việc qua các mẫu bảng đánh giá công việc dựa trên chỉ số KPI cho nhân viên kỹ thuật với các bộ tiêu chí đánh giá khác nhau tùy vào mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp hoặc mỗi tập thể.

Thư viện KPI

Tổng hợp KPI của nhiều vị trí trong doanh nghiệp

Download tài liệu

Cơ hội tham gia buổi thực hành xây dựng KPI

Thực hành xây dựng KPI trên Excel và trên phần mềm của Tinh Hoa Solutions

Tham gia ngay