Những điều nên làm khi xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự

  1. Các tiêu chí đánh giá phải gắn liền với mục tiêu kinh doanh của công ty
  2. Sử dụng mô hình thẻ điểm cân bằng để xác định tiêu chí cần đánh giá
  3. Kêu gọi sự tham gia của ban giám đốc và các vị trí quản lý
  4. Trước khi áp dụng đại trà cho toàn công ty, nên áp dụng trước ở những vị trí quan trọng
  5. Những người ở vị trí quản lý chỉ nên có từ 3 đến 5 tiêu chí đánh giá.
  6. Nên đánh giá thường xuyên, hàng tháng hoặc tối thiểu là 3 tháng

 

Xin mời bạn tham gia thảo luận bằng cách comment

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

Phần mềm đánh giá KPI

Smartboss KPI là phần mềm KPI giúp quản lý hoạt động đánh giá trong doanh nghiệp, bao gồm đánh giá 360 độ và hiệu quả làm việc.

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại HRpro7 App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty.